วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ไม่ต้องรีบสมัครรับตรง มศว แนะนำให้รอ !!?? แต่อย่ารอจนหมดเวลา..........

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ.โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
แม้ มศวจะเปิดรับสมัครแล้ว แต่ผมคิดว่าน้องๆ แค่ศึกษาหาข้อมูลไว้ก็พอครับ ยังไม่ต้องรีบร้อนสมัครและชำระเงินค่าสมัคร เพราะถ้าเราต้องการเปลี่ยนคณะเราต้องสมัครใหม่และชำระเงิน ถึง 600 บาทต่อ 1 ครั้ง

ทำไมรอควรรอ เหตุผลดังนี้
- เราควร เราสามารถเชคยอดผู้สมัครแต่ละสาขาได้ครับ  ดังนั้นถ้าเน้าปลอดภัยอาจจะหลีกเลี่ยงสาขาที่มีผู้สมัครเยอะ
- เรายังไม่ได้สอบ วิชาสามัญและรู้คะแนน  มีหลายคณะใช้วิชาสามัญ ซึ่งรับตรง มศว ปิดรับสมัคร วันสุดท้ายคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์   โดย คะแนนวิชาสามัญจะประกาศผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ จะทำให้เรารู้คะแนนทั้งหมดก่อนสมัคร
หลังจากเรารู้่คะแนนตัวเอง  และได้เห็นยอดสมัครแต่ละสาขา-คณะ
เราค่อยตัดสินใจ ว่าคะแนนเท่านี้  !! เราควรจะเลือกคณะอะไรดี !!

ไม่มีความคิดเห็น: