วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

7 เหตุผลที่เราต้อง เข้าสอบและทำข้อสอบ O-NET โอเน็ต แบบสุดชีวิต !!


1. การสอบ O-NET สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ คะแนน O-NET สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล ( จนกว่าจะยกเลิกระบบนี้ ) อย่าหวังมีจะกลับมาสอบใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับ การสอบ O-NET นี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของชีวิตน้องๆเลย
2. เราสามารถ นำคะแนน O-NET ยื่นใน Admissions กลางจ้า >..< ถ้าเราขาดสอบแค่ 1 วิชาเราจะไม่มีสิทธ์ยื่น แอดกลางได้อีกต่อไปเลย เพราะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนครับ ดังนั้นห้ามขาดสอบสักวิชา   ( ใครไม่อยากทำข้อสอบ อย่างน้อยก็เข้าไปกามั่วก็ยังดี ทำให้องค์ประกอบครบ เหอะๆๆ)
3. จะ มีการนำ คะแนน O-NET ไปถ่วงน้ำหนัก GPAX จริง  และจะแสดงผลใน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)   แต่โชคยังดีที่จะไม่มีการนำไปใช้จริงใน Admissions โดยใน ปพ.1  จะมีแสดงผล ทั้ง GPAX ปกติ ที่น้องๆทำได้ในโรงเรียน และ แบบ  มี O-NET ถ่วงน้ำหนัก 20%
ย้ำไม่มีผลกับ Admissions จ้า
4. โครงการรับตรงที่ใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก อ้างอิงจากปีการศึกษา 2557 เช่น
-  รับตรง ม.บูรพา รอบหลัง Admissions
-  รับตรง หลัง Admissions ม.สงขลานครินทร์
- รับตรง หลัง Admissions เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปากร
- สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 
- รับตรง เพิ่มเติม สาขาโบราณคดี
- รับตรงภาคปกติ และ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
-  รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 
-  Admissions ของสถาบันพระบรมราชนก
-  รับตรง หลัง Admissions พระจอมเกล้าธนบุรี  ( บางคณะใช้ บางคณะไม่ใช้)
- โครงการสอบทบพิเศษ พระนครเหนือ
- รับตรงเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2555
- รับตรง พยาบาลทหาร
- เทคโนโลยีการศึกษา มหิดล
- รับตรง หลังแอด เพิ่มเติม มศว 2557
- รับตรง หลังแอด รอบพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์
- รับตรง สวนดุสิต รอบเพิ่มเติม
5. มหาวิทยาลัยหลายแห่ง จะนำคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มาเป็นคะแนนในการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาตัวอย่าง ถ้าได้คะแนนถึง 30 ก้ไม่ต้องเรียนอังกฤษเวล1 ไปเรียนเวล2 ได้เลย คับมากกว่า 59 ไปเรียนเวล3 ดังนั้นดังใจข้อสอบ O-NET กันหน่อย สำหรับมหาวิทยาลัยที่นำคะแนน O-NET ไปใช้แน่นอน ได้แก่ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
6. อนาคตไม่แน่นอน นะครับ รุ่นพี่หลายเมื่อได้เข้าเรียนคณะในฝันแล้ว แต่ก็มักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน !! ที่ทำให้ต้องซิ่ว เช่น เรียนไปแล้วไม่ชอบ ปัญหาชีวิต รุ่นพี่หลายคนรู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องซิ่ว แต่แล้วก็ต้องมาซิ่ว >..< โดยสถิติเด็กซิ่วมีมากถึง 1 ต่อ 10 เลยนะครับ  ถ้าใครมีคะแนน O-NET ครบก็โชคดีไป  และถ้าใครมีคะแนน O-NET สูงก็จะยิ่งโชคดี ทางเลือกชีวิตเราจะมีเยอะขึ้น
7. การสอบโอเน็ต จะเป็นการตอบแทนโรงเรียนของเรา เพราะผู้ใหญ่เค้าประเมินโรงเรียน
คณะอาจารย์ผู้สอนเราจากคะแนน O-NET นี้ด้วย ดังนั้น
ยิ่งเราทำคะแนนได้สูงโรงเรียนภูมิใจ รุ่นน้องภูมิใจ รุ่นพี่เรา ........ มาก !!? 

ตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้ว  O-NET ม.6 กำลังจะสอบในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ นี้แล้ว
ผมก็ขอให้น้องๆ ตั้งใจอ่านหนังสือให้เต็มที่ นี่เป็นหัวเลี้ยว หัวต่อที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตวัยเรียนแล้ว
โชคดี 
credit:unigang

ไม่มีความคิดเห็น: