วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 (สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้

            วิชาภาษาไทย
 
7 วิชาสามัญ 58 ภาษาไทย

            วิชาสังคมศึกษา
 
7 วิชาสามัญ 58 สังคม

            วิชาภาษาอังกฤษ
 
7 วิชาสามัญ 58 อังกฤษ

            วิชาคณิตศาสตร์
 
7 วิชาสามัญ 58 คณิตศาสตร์

            วิชาฟิสิกส์
 
7 วิชาสามัญ 58 ฟิสิกส์

            วิชาเคมี
 
7 วิชาสามัญ 58 เคมี

            วิชาชีววิทยา
 
7 วิชาสามัญ 58 ชีววิทยา

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 (สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558) คลิกที่นี่ 
            - ดาวน์โหลด ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555-2557 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: