วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

22 สุดยอดเมนู McDonald’s ที่เป็นเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลก

1. “M” Burger – France
mc

2. Ebi Fillet- O – Japan
mc(1)

3. McWrap Veggie – Argentina
mc(2)

4. Serious Lamb Burger – Australia
mc(3)

5. Pay de Queso – Brazil
mc(4)

6. Empanadas – Chile
mc(5)

7. Latin Double McNifica – Ecuador
mc(6)

8. Kiwi Stick – France
mc(7)

9. Parmigiano Reggiano Burger – Italy
mc(8)

10. Shrimp Burger – Korea
mc(9)

11. McMollette – Mexico
mc(10)

12. McRoyal Bacon – Portugal
mc(11)

13. McPollo Deluxe – Spain
mc(12)

14. McShrimps – Switzerland
mc(13)

15. Spicy Veggie – UK
mc(14)

16. Black Burger – China
mc(15)

17. White Burger – China
mc(16)

18. Sakura Teritama – Japan
mc(17)

19. Paneer Salsa Wrap – India
mc(18)

20. McKroket Sandwich – Hollan
mc(19)

21. Poutine – Canada
mc(20)

22. McAloo Tikki – India
mc(21)ข้อมูลจาก: viralands

ไม่มีความคิดเห็น: