วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เลื่อนสอบ GAT PAT เป็น 19-20 และ 26-27 พ.ย.2554 (update)
บอร์ด สทศ.ถกนัดพิเศษ ให้เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 19-20 พ.ย.และ 26-27 พ.ย.  เพื่อไม่ให้ตรงกับสอบรับตรงของมหา'ลัย ต่างๆ โดยจะประกาศตารางสอบผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th ส่วนผลสอบประกาศเดือน ธ.ค. ผอ.สทศ.ระบุ ทปอ.การศึกษาพื้นฐาน รับไปประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงาน และคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
      
       รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.(บอร์ด สทศ.) นัดพิเศษ ว่า บอร์ด สทศ.มีมติเห็นชอบตามที่ สทศ.เสนอให้เลื่อนการจัดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2555 ออกไปจากเดิมสอบวันที่ 8-11 ต.ค.2554 เบื้องต้นคาดว่า จะจัดสอบวันที่ 19-20 พ.ย.และ 26-27 พ.ย.2554 เพื่อไม่ให้ตรงกับวันสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ
      
       ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ก.ย.นั้น ตนจะหารือร่วมกับศูนย์สอบทั้ง 19 ศูนย์ของแห่ง 18 มหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์สอบใดมีการกำหนดจัดสอบจัดสอบรับตรง หรือไม่ แต่เท่าที่ดูมีส่วนใหญ่ มีความพร้อมเหลือเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่ สทศ.ยังต้องสอบถามว่า มีการจัดสอบรับตรงในช่วงดังกล่าวหรือไม่ และภายหลังหารือเรียบร้อยแล้ว สทศ.จะกำหนดวันสอบ และวันประกาศผลสอบที่ชัดเจน
      
       รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ยังจะขยับวันรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 เดือนมี.ค.2555 จากเดิมที่จะรับสมัครในวันที่ 10 พ.ย.-7 ธ.ค.ออกไป โดยจะกำหนดให้สมัครหลังจากที่มีการประกาศผลสอบ GAT/PAT รอบแรกเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคะแนนและมีเวลาตัดสินใจว่าจะมีเวลาสมัครสอบในรอบที่ 2 หรือไม่ จากนั้น สทศ.จะประกาศตารางสอบขึ้นเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบอีกครั้ง
      
       “สาเหตุที่เลื่อน เพราะมีเหตุการน้ำท่วม โดยให้แน่ใจว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงแล้ว และให้ไม่ตรงกับช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียสิทธิ์ เนื่องจากผู้สอบเป็นกลุ่มเดียวกัน เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ถือเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งในส่วนของประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่รับไปประสานมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์สอบ GAT/PAT รวมถึงสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT ในการรับตรง เพราะ สทศ.อาจจะเลื่อนประกาศผลสอบ GAT/PAT ไปเป็นเดือน ธ.ค.  ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการประกาศผลสอบรับตรงช้าไปจากกำหนดเดิมด้วย ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ก็รับจะไปประสานกับโรงเรียนซึ่งเป็นสนามสอบทั้งหมด เนื่องจากการเลื่อนสอบครั้งนี้อยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่ 2” ผอ.สทศ.กล่าว 

http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000123542

โควตานักกีฬา มศว.2555


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ประเภทโควตานักกีฬา)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

รับตรงโครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2555

คุณสมบัติ   
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
      2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Admission จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
          2.1 ผลสอบ O-NET รายวิชา (01) ภาษาไทย  (02) สังคมศึกษา  (03) ภาษาอังกฤษ  โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
          2.2 ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ของครั้งที่ดีที่สุดในการสอบครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม   2554 หรือครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2555 โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
      3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร

ผลสอบ O - NET
  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศึกษา
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30
 
ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
  โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70

สาขาที่รับสมัคร
      1. ภาษาเกาหลี        
      2. ภาษาจีน             
      3. ภาษาญี่ปุ่น    
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

มีนาคม จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์
เมษายน รับสมัคร ทางไปรษณีย์
เมษายน - พฤษภาคม จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.arts.su.ac.th/depart/Asia/Asia.php

ด่วน เลื่อนสอบ GAT PAT ตุลาคม 2554

   

เลื่อนสอบ GAT/PAT หลังนายกฯ ห่วงเหตุน้ำท่วมกระทบเด็กที่สมัครสอบ โดยจะจัดสอบวันที่ 5-6 และ 12-13 พ.ย. นี้

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภห่วงปัญหาน้ำท่วมจะเกิดผลกระทบต่อนักเรียนที่จะต้องเข้าสอบวัดความ ถนัดทั่วไป GAT และสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ PAT ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 329,519 คน ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ได้กำหนดตารางการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้มีขึ้นในวันที่ 8-11 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้กินวงกว้างถึง 24 จังหวัด 128 อำเภอ มีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า 45,735 คน ที่สำคัญมีสนามสอบ 38 แห่งจากสนามสอบทั้งหมด 236 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วย
      
       เพราะฉะนั้น ตนเองจึงได้หารือกับ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ข้อสรุปว่า จะเลื่อนการสอบ GAT/PAT ทั้งประเทศออกเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมสามารถสอบได้โดยไม่ได้ รับความเดือดร้อน
       ด้าน ศ.ดร.ประสาท กล่าวว่า การเลื่อนสอบ GAT/PAT ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในภาพ รวม แต่จะกระทบเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ต้องนำผลคะแนน GAT/PAT ไปใช้ในการสอบรับตรง ที่อาจจะได้ผลคะแนนล่าช้าไปอีก 1 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ ตนจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มทปอ.ให้รอผลคะแนนและ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
      
       “ทปอ.ได้สำรวจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งมีประมาณ 12-13% และจากการสอบถามนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้มีปัญหาหากทปอ.จะจัดสอบตามกำหนดเดิม แต่เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อม ไม่ต้องกังวล มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เพราะบางคนอาจสูญเสียทรัพย์สิน พ่อแม่ สภาพจิตใจอาจย้ำแย่ไม่พร้อมจะสอบ ทาง ทปอ.จึงหารือร่วมกับรมว.ศธ. เลขาธิการกกอ. และผอ.สทศ. ให้มีการเลื่อนสอบแกต/แพตไปก่อน” ศ.ดร.ประสาท กล่าว


Credit  http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000122928

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT PAT ตุลา 54  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ 8 - 11 ต.ค. 2554) 
         
GAT ความถนัดทั่วไป                                  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
         PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์                PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  
         PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  
         PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์         PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 
         
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน                                PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น             
        
PAT 7.4 ภาษาจีน                                       PAT 7.5 ภาษาอาหรับ           
        
PAT 7.6 ภาษาบาลี

   

ม.ธรรมศาสตร์เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็น 6 ต.ค 54

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการระบบรับสมัครเข้าศึกษาจำนวนมาก ทำให้ระบบขัดข้อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเลื่อนกำหนดวันรับสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีถึง วันที่ 6 ต.ค. 54 ชำระเงินถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบข้อเขียนเป็นวันที่ 12 ต.ค. 54


http://www.facebook.com/Registrar.TU

มหาวิทยาลัยรับตรงเอง ผู้ปกครองกระเป๋าฉีก

  นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ เปิดเผยว่า จากที่ตนติดตามการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามา ตลอด โดยเฉพาะการรับตรงพบว่า ได้สร้างปัญหาและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก แม้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะจัดสอบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ ที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2555 แต่หลายมหาวิทยาลัยก็ไม่เข้าร่วมทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อน เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่สอบรับตรงไปเมื่อวันที่ 24-25 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนไปสอบถึงกว่า 80,000 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท แต่รับได้เพียง 2,000 คน รวมแล้วมหาวิทยาลัยได้เงินถึงกว่า 40 ล้านบาท นอก จากนี้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร รวมคนละนับพันบาท รวมนักเรียน 80,000 คน ต้องจ่ายไปหลายสิบล้านบาท ขณะเดียวกันก็จะมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่รับตรงเองอีกซึ่งนักเรียนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่างจากที่ มศว ดังนั้นตนอยากถามว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม รู้หรือไม่ว่าผลกระทบที่เกิดกับนักเรียนมีมากขนาดไหนและใครจะเป็นผู้แก้ ปัญหานี้
  
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธาน ทปอ. กล่าวว่า ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงเองทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีภาระเสีย ค่าใช้จ่ายสูงมาก และคนที่มีฐานะดีจะได้เปรียบคนอื่น ๆ เพราะสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อสอบได้หลายที่ จากปัญหานี้ ทปอ.จึงได้จัดสอบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2555 โดยหวังว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีหลักการว่าในการรับนิสิตนักศึกษาจะต้องกระจายโอกาสการรับให้ทั่วถึง รักษาความยุติธรรมในการคัดเลือก ข้อสอบต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเดือดร้อนหรือรับภาระมากเกินไป และต้องยึดประโยชน์ของเด็กด้วย ส่วนการที่ มศว ไม่เข้าร่วมรับตรงอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าข้อสอบรับตรงของทางสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังไม่สามารถที่จะวัดเด็กได้ตามที่ต้องการ แต่ตนหวังว่าในปีต่อไปมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมาร่วมสอบรับตรงร่วมกันมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน.

Credit  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentId=166003

เลื่อนปฏิทินสอบGAT PAT แต่ลืมดูไปสอบชนคณะแพทย์

  "ยิ่งลักษณ์" สั่งเลื่อนปฏิทินสอบ GAT-PAT ปี 2554 จากเดิมที่จะสอบในวันที่ 8-11 ต.ค.นี้ ไปเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย.2554 แก้ปัญหาเด็กได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม "อำนวย" ค้านไม่เห็นด้วย เพราะไปชนกับวันสอบแพทย์ของ กสพท. ทำให้เด็กกว่า 3 หมื่นเสียโอกาส แนะควรนัดทุกมหา'ลัยหารือร่วมกันอีกครั้ง

 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่กำลังจะทำการสอบแบบ ทดสอบวัดความถัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในวันที่ 8-11 ต.ค.นี้ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเลื่อนการสอบ GAT-PAT ออกไป ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ ศธ.ก็พบว่า มีนักเรียนสมัครสอบ GAT-PAT จำนวนทั้งหมด  329,519 คน แบ่งเป็น 236 สนามสอบ ซึ่งหากคิดเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 24 จังหวัด 128 อำเภอ ก็จะได้จำนวน 45,735 คน

 อย่างไรก็ตาม ตนจึงได้หารือร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยทั้งหมดก็เห็นตรงกันว่าควรให้เลื่อนการสอบ GAT-PAT ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-11 ต.ค.2554 ออกไปเป็นวันที่  5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย.2554 แทน เพื่อรอให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปก่อน ทั้งนี้ การเลื่อนสอบดังกล่าวเป็นการเลื่อนทุกสนามสอบทั่วประเทศ เนื่องจากเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมบางคนไม่ได้อยู่บ้านต้องมาอยู่บนถนน ไม่ได้อ่านหนังสือ ซึ่งจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน

 ด้านนาย อำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ กล่าวว่า  ตนไม่เห็นด้วยกับการปรับเลื่อนปฏิทินดังกล่าว ที่จะให้เลื่อนสอบ GAT-PAT ไปตรงกับวันที่ 5 พ.ย.2554 เพราะวันนั้นตรงกับการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเด็กที่สมัครสอบตรงแพทย์และทันตแพทย์กว่า 30,000 คน ที่จะต้องเลือกว่าจะสอบตรงกับ กสพท. หรือจะไปสอบ GAT-PAT ที่ต้องใช้แอดมิชชั่นเหมือนกัน  นอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีการสอบตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ซึ่งก็จะไปชนกับปฏิทินการรับตรงนักศึกษาสายแพทย์และทันตแพทย์ทั้งหมด และอาจจะเกิดปัญหาตามหลังมาด้วย

  "เข้าใจว่านายวรวัจน์อาจไม่ทราบปฏิทิน สอบตรงดังกล่าว ดังนั้น ก็อยากให้ปรับเลื่อนใหม่ทั้งระบบ โดยต้องนัดทุกมหาวิทยาลัยมาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดปฏิทินการสอบตรงและการสอบ GAT-PAT ที่ไม่ชนกัน" นายอำนวยกล่าว.

Credit  http://www.thaipost.net/news/280911/45677

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

กฎ 9 ข้อลุยสอบ GAT PAT


GAT PAT ครั้งแรกในชีวิต !! โปรดจำกฎ 9 ข้อนี้ให้ดี (จะไม่มีพลาด)


        สวัสดีจ้าชาว Dek-D.com มือใหม่ ม.6 อย่างพวกเราที่จะลงสอบ GAT PAT ครั้งแรกในชีวิตใกล้เข้ามาแล้วเชื่อว่าน้องๆ หลายคนก็ยังสอบกลางภาคอยู่ บางคนก็สอบเสร็จแล้ว ภาระนั่นนี่เต็มไปหมด อีรุงตุงนังจนทำอะไรไม่ถูกแล้วว่าจะทำอะไรก่อนดี ฮือๆ T_T

        วันนี้ พี่แนน ก็เลยมีวิธีเตรียมตัวก่อนไปสอบ GAT PAT มาฝากกันค่ะ เป็น 9 ข้อที่ถ้าน้องๆ ได้รู้แล้ว จะไม่มีพลาดในสนามนี้แน่นอน โดย How To ทั้ง 9 ข้อนี้จัดเต็มจาก  4 กัปตัน BRAND'S Admission Reality ปี 3 ภารกิจตามติดชีวิตแอดมิชชั่น  ทั้ง ทั้งกัปตันกร กัปตันวอร์ม กัปตันฝ้าย และ กัปตันลูกพลับ แอบบอกมาเลยว่า  ม.6 ห้ามพาดเลย!! ก่อนจะไปสอบต้องดูคลิปนี้ กับ กฎ 9 ข้อ ก่อนลุยสอบ GAT PAT ดูแล้วเดินเข้าไปสอบแบบฉลุยกันเลย ไม่มีลืมนั่นนี่ให้พลาดแน่นอน!!

         รู้ก่อน ได้เปรียบ !! แล้วแบบนี้จะพลาดได้ไง!! โอ๊ยๆ ไปดูกันเลยๆๆๆ
http://www.youtube.com/watch?v=Rwv1Z0jqGzo&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=Rwv1Z0jqGzo&feature=player_embedded


         ดูคลิปจบแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะ ถือเป็นการเตรียมตัวสอบ GAT PAT และทบทวนสิ่งสำคัญกันตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้พร้อมในวันจริง บางเรื่องเล็กน้อยที่เรานึกไม่ถึง เกิดพลาดเพราะตรงนี้ หัวฟูตายเลย !! 

        
ชาว Dek-D คนไหนดูจบแล้ว อย่าลืมมาคอมเมนท์กันนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามทั้ง 4 กัปตัน จากโครงการ BRAND'S Admission Reality  ปี 3 ภารกิจตามติดชีวิตแอดมิชชั่น พบเจอพวกเค้าในสนามสอบไหน อย่าลืมไปทักทายกันได้ ถ่ายรูปได้ แล้วอย่าลืมเอามาอวดเพื่อนๆ กันด้วยนะคะ โย่วๆ
        ตามคำเรียกร้อง !! ส่งต่อ Clip นี้ให้เพื่อนๆ ของคุณได้ดู !!
         credit:Dekd

ขอบเขตข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 54

สวัสดีค่ะน้องๆ^^ จำได้ว่าเมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่มิ้นท์ พยายามหาเนื้อหาข้อสอบ GAT/PAT ว่าจะออก แนวไหน ออกอะไรบ้าง จนได้ขอบเขตของปีที่แล้วมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวก่อนใคร แต่ตอนนี้มีขอบเขตเวอร์ชั่นอัพเดทใหม่ ฉบับปี 2555 ตั้งแต่ PAT1 - PAT7.6 ออกมาแล้ว ประกาศบนหน้าเว็บ สทศ.ด้วย  ใครยังไม่ได้โหลดมาดู ก็อ่านรายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลย
เด็กดีดอทคอม :: อัพเดทล่าสุด!! ขอบเขตข้อสอบ GAT/PAT ต.ค.54
GAT : ความถนัดทั่วไป แยกเป็น 2 ส่วน คือ
          ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
          ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

-------------------------------------------------------------
          น้องๆ อาจจะรู้ลักษณะข้อสอบของ GAT เป็นอย่างดีแล้วว่าอะไรเป็นอะไร ดังนั้นข้ามมาดู PAT กันดีกว่า เพราะมันเยอะซะจนน่าปวดหัวไปหมด
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์          เนื้อหา :      1) ตรรกศาสตร์                         2) เซต  
                         3) ระบบจำนวนจริง                     4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
                         5) ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ                   6) เรขาคณิตวิเคราะห์ 
                         7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม 8) เมทริกซ์
                         9) เวกเตอร์                            10) จำนวนเชิงซ้อน 
                        11) กำหนดการเชิงเส้น                 12) ลำดับและอนุกรม 
                        13) แคลคูลัสเบื้องต้น                  14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
                        15) ความน่าจะเป็น                     16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
                        17) การแจกแจงปกติ            18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล
         ศักยภาพ : การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์           เนื้อหา :      1) เคมี       2) ชีววิทยา     3) ฟิสิกส์     4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
         ศักยภาพ :      1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์           2) แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์

                           3) ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
                           4) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์         เนื้อหา:1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                 3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)           4) พลังงาน ความร้อนและของไหล
                 5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
         ศักยภาพ : 1) การคิดวิเคราะห์                      2) ความถนัดเชิงช่าง 
                      3) ความคิดเชิงตรรกะ      4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
                      5) การแก้ปัญหา            6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เด็กดีดอทคอม :: อัพเดทล่าสุด!! ขอบเขตข้อสอบ GAT/PAT ต.ค.54

PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์         เนื้อหา : 1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา 2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
                   3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
         ศักยภาพ : 1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ   2) การออกแบบ
                     3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                    4) การเขียนทัศนียภาพ


PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู         เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู
         ศักยภาพ : 1) ความสามารถในการเรียนรู้             2) คุณลักษณะความเป็นครู


PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์          เนื้อหา : 1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม     2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
                    3) ดนตรีไทย - ดนตรีสากล                  4) นาฏศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง

          ศักยภาพ : 1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ     2) การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
                      3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
                      4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ


PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส           เนื้อหา : 1) คำศัพท์พื้นฐาน                 2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                     3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ     4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน 
                     5) การออกเสียง
          ศักยภาพ : 1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความและสรุปความ 
                      2) ความสามารถในการสื่อสาร
                      3) ทักษะการเขียน

เด็กดีดอทคอม :: อัพเดทล่าสุด!! ขอบเขตข้อสอบ GAT/PAT ต.ค.54
PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน            เนื้อหา : 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย         2) ไวยากรณ์
                      3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
            ศักยภาพ : 1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
                        2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความและการสรุปความ

PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น             เนื้อหา : 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน             2) คันจิขั้นพื้นฐาน 
                      3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน           4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
                      5) ญี่ปุ่นศึกษา
             ศักยภาพ : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน

PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน             เนื้อหา : 1) คำศัพท์            2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                      3) สำนวน
             ศักยภาพ : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน

PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาบาลี             เนื้อหา : 1) คำศัพท์พื้นฐาน    2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                      3) ความเข้าใจภาษา
             ศักยภาพ : ความสามารถในการอ่านเขียน การแปลกความ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์

PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ              เนื้อหา : 1) ไวยากรณ์          2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
                         3) คำศัพท์            4) ความเข้าใจภาษา
              ศักยภาพ : 1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์  

                          2) ความสามารถในการแยกแยะ
                          3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

       โดย รวมก็ไม่ได้แตกต่างจากขอบเขตในปีอื่นๆ ซักเท่าไหร่ จะมีก็แต่ PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ที่แจกแจงรายละเอียดเยอะขึ้นกว่าเดิม(นิดนึง) พี่มิ้นท์เชื่อว่าน้องหลายคนอ่านจนเกือบจะจบแล้วล่ะ ทีนี้ในช่วงทบทวนก็ลองเน้นย้ำในเรื่องที่ออกอีกครั้งนึง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ส่วนใครที่ยังอ่านไม่ถึงไหน ก็พยายามอ่านเข้าค่ะ อ่านนิดอ่านหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อ่านนะ... แล้วมานับถอยหลังสู่การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. กันค่ะ^^
      credit:dekd

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัครคัดเลือก
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ตาม โครงการเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัคร...ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2554
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ลำดับ 1 - 20 (คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก) จะได้รับทุนการศึกษา ตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตร จำนวน 60,000 บาท ต่อคนต่อปี)
 
จำนวนรับตรง 300 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 3 อันดับ โดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด (อันดับที่ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับที่ 3) จากหลักสูตร ต่อไปนี้

รหัสสาขา
สาขาวิชา
จำนวนรับเข้า
D01
คณิตศาสตร์
20
D02
เคมี
25
D03
ชีววิทยา
10
D04
สถิติ
20
D06
รังสีประยุกต์และไอโซโทป (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)
20
D07
ฟิสิกส์
20
D09
จุลชีววิทยา
35
D10
พันธุศาสตร์
30

รหัสสาขา
สาขาวิชา
จำนวนรับเข้า
D11
พฤกษศาสตร์
20
D12
สัตววิทยา
10
D13
ชีวเคมี
20
D14
วิทยาการคอมพิวเตอร์
20
D15
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
20
D16
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
20
D17
เคมีอุตสาหกรรม
10


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
3.คุณสมสมบัติเฉพาะ
3.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูก ถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/scnontri/index.php/2011-01-20-04-52-02

credit:unigang

สอบตรง มศว.2555 เสร็จแล้วมาคุยกัน.......จ้า

สอบเสร็จแล้วมาคุยกันเลยจ้า
ข้อสอบเยอะมากหลายคนคงทำไม่ทัน
แต่คนเยอะจริง T__T

กิจกรรมครั้งนี้ ไม่มีอะไรมากครับ อยากให้น้องๆ ที่ไปสอบตรง มศว มาเล่าประสบการ์ที่ได้ไปสอบมา  รวมไปถึงข้อสอบที่จำได้
ตัวอย่าง
ราสอบการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลอ่ะ
ตอนเช้าข้อสอบง่ายมาก ง่ายจริงๆ  แต่ทำไม่ทัน TT^TT
อังกฤษ60นาที50ข้อ ตกข้อละ1นาทีนิดๆ (อ่านโจทย์เสร็จยังไม่ทันแปล,อ่านchoiceก็หมดเวลาละ)
มิติสัมพันธ์30ข้อ30นาที ตกข้อละ 1นาที ห้ามเกิน! (ยังไม่ทันดูรูปครบ5รูปก็หมดเวลาละ)
                *เกร็ด: มิติสัมพันธ์จะให้รูปตัวอย่างมา แล้วให้หารูปที่เหมือนตัวอย่าง จากรูป4ตัวเลือกßตอนแรกๆ   เพราะหลังๆจะให้รูปมา3รูป แล้วกำหนดด้าน a,b เอาด้านaมาต่อด้านaของอีกรูป เอาด้านbมาต่อด้านb แล้วจะได้เป็นรูปอะไร มีรูปตัวเลือกมาให้4ตัวเลือก !!!*
แล้วก็ภาษาไทย(รึป่าว? ไม่รู้ ทำๆไป 55555) 20ข้อ30นาที บทความก็ยาวแสนยาว T_T กว่าจะได้แต่ละข้อ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกวิชาหรือแค่นี้ เพราะตอนสอบมึนไปหมดแล้ว UU”

ตอนบ่าย มีเวลาสอบ3 ชั่วโมง
ตอนแรก : เย้! ดีใจ มีเวลาเหลือเฟือ เอาไว้นอนแน่เลย xD
พอเห็นคำสั่งโจทย์  :  TTOTT ไม่หวังแล้วค่า บ้ายบาย มศว   \(._.)/


สำหรับของราววัลก็1  กระปุกออมสินน้องหมากินเหรียญ 1 รางวัล

2 พวกกุญแจ Pocket Tree นะครับ  อันนี้รูปตัวอย่าง >..< เพราะถ่ายเองแล้วไม่ชัด  2 รางวัล


3 สมุดโน็ต  ยังกะหนังสือกำลังภายใน ฮาฮา  1 เล่ม

4  ขวดน้ำอเนกประสงค์  พับเก็บให้แบบได้   2 อันครับ
5  แผ่นแสง สำหรับอ่านหนังสือ  1 รางวัล
โดยทุกรางวัลในข้างต้น เราแนบหนังสือ  โดยจะได้แค่รางวัล ละ 1 เล่มนะครับ >,,<
ปล. ท็อปซีเคร๊ต ผม เหลือแค่ 2 เล่ม   แต่ ไอน์สไตส์ผมเหลือหลายเล่มอยู่
ครั้งหน้า อยากได้ของรางวัลเป็นอะไรเสนอได้นะ haha


สำหรับหนังสือ ขอขอบคุณหมอสม นะครับ
สำหรับของรางวัญอื่น  ทางทีมงานสนับสนุนเอง  อยากให้น้องมาคุยกันเยอะ ๆ  น้องรุ่นถัดไปจะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวจ้า

ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2555

สำหรับปีการศึกษา 2555 ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 ทุน

ทุกประเภททุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1.ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)
2.ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลปะ นักร้อง นักแสดง และประเภทอื่น ๆ
3.ทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย

ดาวโหลด เอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

-
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยแล้ว ในระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนจะต้องสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาและ ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2555
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2555 รายงานตัวพร้อมทำสัญญานักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร.0 2878 5001-3 www.siamtechu.netwww.siamtechu.net
  credit:unigang