วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 58

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 

เปิดรับสมัคร 5-30 มกราคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: