วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

สอบตรง คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร 58 เปิดรับสมัคร 5-31 ม.ค. นี้

สอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการสอบตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2558
 **** โครงการสอบตรง  ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก   เพิ่มจำนวนรับเป็น   63   คน **** 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.psg.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: