วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

โอกาสสุดท้าย สมัครสอบ GAT/PAT 2/2558 ปิดรับสมัคร 27 ม.ค.นี้

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 สมัครวันที่ 5 - 27 มกราคม 2558  (เปิดระบบรับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. และปิดระบบวันที่ 27 ม.ค.58 เวลา 23.59 น.)New
?      - แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
      - แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
      - แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่ ) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ปทุุมธานี และนนทบุรี)
 New

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.niets.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น: