วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

Update 9 โครงการ รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 58
โครงการรับตรงหลัก + 11 โครงการรับตรง ของเก่า
ตอนนี้มีเพิ่มอีก 9 โครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 19 มกราคม - 3 มีนาคม 2558
Application for Bachelor of Arts Program in Language for Careers  
Application for Bachelor of Arts Program in Sustainable Tourism Management  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการนักกีฬา  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการ "ผู้พิการ"  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กดเข้าไปดูระเบียบการได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักได้เลยครับ  http://admission.swu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: