วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Admissions 'แอด' ไม่ติดผิดด้วยหรือ?Admissions 'แอด' ไม่ติดผิดด้วยหรือ?
Q: วัยรุ่นสมัยนี้ยังยึดติดกับค่านิยมเก่าๆ เช่น ยึดติดกับชื่อเสียงของสถาบัน เนื่องจาก
คิดว่าถ้าได้เข้าไปศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้ว จะทำให้โก้เก๋และสามารถโอ้อวดว่า
ตนมีความสามารถ อีกทั้งคิดว่าถ้าได้เข้าศึกษาแล้วจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
รุ่งโรจน์ และทำให้มีอนาคตอันเลิศหรู เป็นที่ยกย่องของสังคม ฉะนั้นวัยรุ่นจึงพากัน
มุ่งหวังที่จะต้อง 'แอด'ให้ติด โดยการทำทุกวิถีทาง เช่น ไปเรียนกวดวิชาตามที่ต่างๆที่ไหน
ใครว่าดี ก็จะพากันไปเรียนจนไม่มีเวลาพักผ่อน กลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทัน อ่านไม่ได้มาก
กลัวจะรู้น้อยกว่าคนอื่น กลัวไปต่างๆนานา จนบางคนถึงกับหันไปเสพยาบ้า โดยหลงเชื่อว่า
ยาบ้านี้จะช่วยให้ตนขยันมากขึ้น อ่านหนังสือได้มากขึ้นโดย ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า
หรือง่วงนอน บางคนก็หันไปใช้วิธีโกงข้อสอบ โดยการจ้างคนมาช่วยในการสอบ เช่น
ตี๊ด ติ๊ด การส่งรหัสเข้ามือถือ หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถูกจ้างจะให้พกพาไว้ตอนสอบ
ดังที่เคยตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ เล่ห์กลต่างๆจึงถูกนำมาใช้ในสนามสอบแห่งนี้
ตลอดจนระบบเส้นสายต่างๆ เพียงเพื่อขอให้ แอด' ติดเพียงอย่างเดียว ครอบครัวก็มีส่วนผลักดัน
ทำให้เด็กคิดไปตามนั้น เนื่องจากครอบครัวมีค่านิยมว่าถ้าลูกได้เรียนและจบจากมหาลัยดังๆแล้ว
จะเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล สังคมก็เช่นกัน เพราะสังคมจะให้การยกย่องผู้ที่ได้เข้าไปศึกษา
ในมหาลัยดังๆ เช่น การรับคนเข้าทำงานก็จะพิจารณาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงก่อนโดยไม่ให้โอกาส
ให้เด็กได้แสดงความสามารถ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้า จึงทำให้เกิดค่านิยมเช่นนี้ไม่รู้จบ
ดังนั้นผู้ผิดหวังจากการ แอด ไม่ติด จึงรู้สึกผิดมาก ด้วยเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรง
ฉะนั้นจึงเสี่ยงกับการดำเนินชีวิตของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะบางรายเกิดการท้อแท้สิ้นหวัง
จนคิดสั้น เช่น ทำตัวเสเพล หันไปพึ่งพายาเสพติดในการแก้ปัญหา บางรายประชดชีวิตด้วยการ
ทำร้ายผู้อื่น บางรายทำร้ายตนเองถึงขั้นฆ่าตัวตาย ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจซ้ำเติมเด็ก
กล่าวหาว่าที่ แอด'ไม่ติดก็เพราะยังขยันไม่พอ บางครอบครัวอาจไม่ได้ตั้งใจซ้ำเติม แต่คำพูดทำให้
เด็กที่กำลังมีจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วคิดมาก เช่น การพูดถึงคนที่สอบติดบ่อยๆให้เด็กฟัง การชมเชย
คนที่สอบติด สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบกระเทือนจิตใจเด็กได้ ฉะนั้นแล้วเราจะหาวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร

A: ครอบครัวเป็นอย่างแรกที่ควรเลิกยึดติดกับค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันก่อน หันมาใส่ใจดูแลพูดคุย
ด้วยความรักและพยายามเปลี่ยนความคิดให้เด็กใหม่ โดยช่วยกันปลูกฝังว่าทุกสถาบันต่างก็ให้
ความรู้ทัดเทียมกัน ความรู้และความสามารถเกิดจากการแสวงหา และขวนขวายจากตัวบุคคล
ต่างหาก ไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนค่าของคนเท่าเทียมกันหมด ดังมีคำพูดว่า เมล็ดพันธุ์ดี ไม่ว่าจะตก
อยู่ที่ใดก็สามารถเจริญงอกงามได้ ถ้าเราหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย เหมือนที่ธรรมชาติให้แค่พรสวรรค์

แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างเอง ครอบครัวควรจะสอนให้เด็กรู้จักเผื่อใจไว้รับความ

ผิดหวังบ้าง ถ้าเมื่อไหร่ผิดหวังก็ขอให้ให้นำความผิดหวังมาเป็นบทเรียน เพื่อเป็นกำลังใจ
ลุกขึ้นมาเผชิญกับความเป็นจริงและสร้างชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้ ให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ว้าเหว่
ยังมีคนรักและเห็นคุณค่าในตัวของเขา พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป และสอนให้เขารู้ว่า
ความสำเร็จของคนเราไม่ใช่อยู่ที่การ แอด'ติด หรือไม่ติดไม่ใช่สิ่งที่นำมาตัดสินชีวิตเราว่า
จะประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่การรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับโอกาส
และจังหวะของชีวิต ตลอดจนความมานะ อดทน ขยัน เป็นแรงส่งให้เราได้พบความสำเร็จของชีวิตได้
สังคมก็เช่นกันควรให้โอกาสแก่ทุกๆคน โดยการพิจารณาจากความสามารถและควรยกย่อง
ผู้ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และความมีน้ำใจ
ท้ายนี้อยากฝากให้เป็นข้อคิดแก่วัยรุ่นว่า
image: http://files.unigang.com/pic/3/1054.jpg

ความสำเร็จใช่ตัดสินที่แอด'ติด          แอดไม่ติดได้ดีก็มีถม
ได้เรียนแล้วไม่มีหรอกที่อับจน         ไม่ต้องสนว่าจะเรียนที่แห่งใด
สถาบันมิได้บอกถึงความเก่ง          คนจะเก่งต้องเก่งเพราะขวนขวาย
แอด'ไม่ติดอย่าคิดฆ่าตัวตาย         มันน่าอายยิ่งกว่าแอดไม่ติดเอย
    และขอฝากแกเพื่อนวัยรุ่นทุกคนที่กำลังเรียนหนักว่า
อย่าเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่าย          แม้เหน็ดหน่ายเหนื่อยหนักจงพักเสีย
ตราบเมื่อกายและใจหายอ่อนเพลีย        สูงก็เตี้ยไกลก็ใกล้ใช่ยากเย็น


Read more at http://www.unigang.com/Article/1832#TMJArop3GxSrrzhY.99

Admissions 'แอด' ไม่ติดผิดด้วยหรือ?

image: http://files.unigang.com/pic/2/2324.jpg

Admissions 'แอด' ไม่ติดผิดด้วยหรือ?
Q: วัยรุ่นสมัยนี้ยังยึดติดกับค่านิยมเก่าๆ เช่น ยึดติดกับชื่อเสียงของสถาบัน เนื่องจาก
คิดว่าถ้าได้เข้าไปศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้ว จะทำให้โก้เก๋และสามารถโอ้อวดว่า
ตนมีความสามารถ อีกทั้งคิดว่าถ้าได้เข้าศึกษาแล้วจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
รุ่งโรจน์ และทำให้มีอนาคตอันเลิศหรู เป็นที่ยกย่องของสังคม ฉะนั้นวัยรุ่นจึงพากัน
มุ่งหวังที่จะต้อง 'แอด'ให้ติด โดยการทำทุกวิถีทาง เช่น ไปเรียนกวดวิชาตามที่ต่างๆที่ไหน
ใครว่าดี ก็จะพากันไปเรียนจนไม่มีเวลาพักผ่อน กลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทัน อ่านไม่ได้มาก
กลัวจะรู้น้อยกว่าคนอื่น กลัวไปต่างๆนานา จนบางคนถึงกับหันไปเสพยาบ้า โดยหลงเชื่อว่า
ยาบ้านี้จะช่วยให้ตนขยันมากขึ้น อ่านหนังสือได้มากขึ้นโดย ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า
หรือง่วงนอน บางคนก็หันไปใช้วิธีโกงข้อสอบ โดยการจ้างคนมาช่วยในการสอบ เช่น
ตี๊ด ติ๊ด การส่งรหัสเข้ามือถือ หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถูกจ้างจะให้พกพาไว้ตอนสอบ
ดังที่เคยตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ เล่ห์กลต่างๆจึงถูกนำมาใช้ในสนามสอบแห่งนี้
ตลอดจนระบบเส้นสายต่างๆ เพียงเพื่อขอให้ แอด' ติดเพียงอย่างเดียว ครอบครัวก็มีส่วนผลักดัน
ทำให้เด็กคิดไปตามนั้น เนื่องจากครอบครัวมีค่านิยมว่าถ้าลูกได้เรียนและจบจากมหาลัยดังๆแล้ว
จะเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล สังคมก็เช่นกัน เพราะสังคมจะให้การยกย่องผู้ที่ได้เข้าไปศึกษา
ในมหาลัยดังๆ เช่น การรับคนเข้าทำงานก็จะพิจารณาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงก่อนโดยไม่ให้โอกาส
ให้เด็กได้แสดงความสามารถ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้า จึงทำให้เกิดค่านิยมเช่นนี้ไม่รู้จบ
ดังนั้นผู้ผิดหวังจากการ แอด ไม่ติด จึงรู้สึกผิดมาก ด้วยเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรง
ฉะนั้นจึงเสี่ยงกับการดำเนินชีวิตของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะบางรายเกิดการท้อแท้สิ้นหวัง
จนคิดสั้น เช่น ทำตัวเสเพล หันไปพึ่งพายาเสพติดในการแก้ปัญหา บางรายประชดชีวิตด้วยการ
ทำร้ายผู้อื่น บางรายทำร้ายตนเองถึงขั้นฆ่าตัวตาย ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจซ้ำเติมเด็ก
กล่าวหาว่าที่ แอด'ไม่ติดก็เพราะยังขยันไม่พอ บางครอบครัวอาจไม่ได้ตั้งใจซ้ำเติม แต่คำพูดทำให้
เด็กที่กำลังมีจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วคิดมาก เช่น การพูดถึงคนที่สอบติดบ่อยๆให้เด็กฟัง การชมเชย
คนที่สอบติด สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบกระเทือนจิตใจเด็กได้ ฉะนั้นแล้วเราจะหาวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร

A: ครอบครัวเป็นอย่างแรกที่ควรเลิกยึดติดกับค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันก่อน หันมาใส่ใจดูแลพูดคุย
ด้วยความรักและพยายามเปลี่ยนความคิดให้เด็กใหม่ โดยช่วยกันปลูกฝังว่าทุกสถาบันต่างก็ให้
ความรู้ทัดเทียมกัน ความรู้และความสามารถเกิดจากการแสวงหา และขวนขวายจากตัวบุคคล
ต่างหาก ไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนค่าของคนเท่าเทียมกันหมด ดังมีคำพูดว่า เมล็ดพันธุ์ดี ไม่ว่าจะตก
อยู่ที่ใดก็สามารถเจริญงอกงามได้ ถ้าเราหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย เหมือนที่ธรรมชาติให้แค่พรสวรรค์

แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างเอง ครอบครัวควรจะสอนให้เด็กรู้จักเผื่อใจไว้รับความ

ผิดหวังบ้าง ถ้าเมื่อไหร่ผิดหวังก็ขอให้ให้นำความผิดหวังมาเป็นบทเรียน เพื่อเป็นกำลังใจ
ลุกขึ้นมาเผชิญกับความเป็นจริงและสร้างชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้ ให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ว้าเหว่
ยังมีคนรักและเห็นคุณค่าในตัวของเขา พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป และสอนให้เขารู้ว่า
ความสำเร็จของคนเราไม่ใช่อยู่ที่การ แอด'ติด หรือไม่ติดไม่ใช่สิ่งที่นำมาตัดสินชีวิตเราว่า
จะประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่การรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับโอกาส
และจังหวะของชีวิต ตลอดจนความมานะ อดทน ขยัน เป็นแรงส่งให้เราได้พบความสำเร็จของชีวิตได้
สังคมก็เช่นกันควรให้โอกาสแก่ทุกๆคน โดยการพิจารณาจากความสามารถและควรยกย่อง
ผู้ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และความมีน้ำใจ
ท้ายนี้อยากฝากให้เป็นข้อคิดแก่วัยรุ่นว่า
image: http://files.unigang.com/pic/3/1054.jpg

ความสำเร็จใช่ตัดสินที่แอด'ติด          แอดไม่ติดได้ดีก็มีถม
ได้เรียนแล้วไม่มีหรอกที่อับจน         ไม่ต้องสนว่าจะเรียนที่แห่งใด
สถาบันมิได้บอกถึงความเก่ง          คนจะเก่งต้องเก่งเพราะขวนขวาย
แอด'ไม่ติดอย่าคิดฆ่าตัวตาย         มันน่าอายยิ่งกว่าแอดไม่ติดเอย
    และขอฝากแกเพื่อนวัยรุ่นทุกคนที่กำลังเรียนหนักว่า
อย่าเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่าย          แม้เหน็ดหน่ายเหนื่อยหนักจงพักเสีย
ตราบเมื่อกายและใจหายอ่อนเพลีย        สูงก็เตี้ยไกลก็ใกล้ใช่ยากเย็น


Read more at http://www.unigang.com/Article/1832#TMJArop3GxSrrzhY.99

รับตรง โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 59โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559  
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29270#X5KvazurURUwUpB0.99

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้ว ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT 1/2559 ยืนยันปรนัย 5 คำตอบ T__T
มาแล้ว ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT 1/2559 ยืนยันปรนัย 5 คำตอบ T__T
การสอบGAT/PAT ครั้งนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อม สู้ ๆ
image: http://files.unigang.com/pic/5/2211.jpg


Read more at http://www.unigang.com/Article/29169#4vPPSLBRKJgS3zdF.99

รับตรงทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59 จำนวน 528 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะรับเข้าศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 528 คน
เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29250#yd0qbQDHhDhLs4gr.99

1 วันก่อนสอบ ควรเตรียมตัวอย่างไร
คืนก่อนสอบ
ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญพอประมาณและก็ดื่มวีต้าแล้วไปนอนซะแล้วก็รีบนอน ไม่ควรจะอ่านหนังสือดึกเกินไป เพราะจำทำให้เราง่วงตอนสอบ สมองล้าทำให้คิดอะไรช้า แต่หลายคนระวังตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ  การกินยานอนหลับก็ช่วยได้ แต่ไม่ควรจะกินเป็นประจำนะครับ แนะนำเป็นยาแก้แพ้  ปรึกษาเภสัชกรรมขอยานอนหลับแบบอ่อนๆ นะครับ และอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก ฝากเพื่อนๆและครอบครัวช่วยปลุกด้วยจ้า
สติกโกลด์ นักประสาทวิทยาชาวอังกฤษได้รายงานผลการทดลองว่า “ในการเรียนรู้ หรือเทคนิกใหม่ๆนั้นต้องได้นอนหลับในวันที่เรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ส่วนความทรงจำที่เข้าสู่สมองโดยไม่มีการพักผ่อนจะไม่ได้รับการบันทึกลงสมอง และจะหายไปในสามวัน” นั่นคือความทรงจำจะถูกจัดเรียงและบันทึกในระหว่างหลับ ดังนั้นการอ่านหนังสือโดยไม่หลับไม่นอน จะทำให้ความรู้เหล่านั้นไม่ได้เก็บรักษาเป็นความทรงจำระยะยาว 
 สำหรับคนที่อ่านไม่ทัน เลยต้องอ่านหนังสือถึงเช้าแล้วเข้าสอบ ( ตอนอยู่มหาวิทยาลัย เป็นแบบนี้กันเยอะ ) บางก็ใช้วิธีโด๊ปเครื่องดื่มบำรุงกำลังช่วย เช่น กระทิงแดง   แบรนด์ และยี่ห้ออื่น ๆ อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคและความถึงส่วนตัว
แต่ในทางวิทยาศาสตร์  นักวิจัยในอเมริกาพบว่า คาเฟอีนและนิโคตินช่วยยับยั้งการดูดซึมวิตามินที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมอง  อีกทั้งช่วงแรกอาจจะทำให้ร่างกายตื่นตัวแต่ถ้าหมด ถทธ์ยาแล้ว ร่างกายจะยิ่งโทรม หรือยิ่งง่วงนั่นเอง
การอ่านหนังสือหนัก อดนอนหลายวันติด ตามทฤษฎีจะมีข้อเสียเยอะ แต่ รุ่นพี่ๆเก่งหลายคนข้ามขีดจำกัดของร่างกาย อ่านหนังสือ อดนอน จัดหนักกัน พี่ๆหลายคนข้ามขีดจำกัดของร่างกายด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่น และหลายคนก็สามารถทำคะแนนออกมาได้ดี
แต่บางครั้งการง่วงนอน คิดช้าลง ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรในหัวเลย อิอิ
อุปกรณ์การสอบ
 ควรจะเตรียมดินสอ ปากา ( ยางลบ ที่ลบคำผิดด้วย ) ไปหลายๆแท่งนะครับ เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ดินสอเกิดหาย ตอนสอบจะได้แก้ไขทันที  สำหรับดินสอ ก็แนะนำไส้ขนาดมาตราฐาน คือ 2B นะครับ บางคนชอบ EE เพราะมันทำฝนได้เร็ว แต่ขอเตือนว่า บางครั้งเครื่องจะไม่ตรวจนะครับ  และที่สำคัญอย่าลืมบัตรนักเรียน  บัตรประชาชน  บัตรเข้าห้องสอบ รวมไปถึงเอกสารอื่นๆ ที่ทางผู้จัดสอบต้องการครับ
( หลายคนแนะนำ ให้ใช้ 4B ครับ เพราะหัวจะใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาในการฝนกระดาษคำตอบ แต่ถ้าฝนผิดทีจะลบนี่ลำบากพอควร )
ตื่นนอน
ตามหลักการของนักปลุกพลังระดับโลกนะครับ  เขาแนะนำให้ตื่นนอนมามาตะโกนดังๆ กับตัวเอง  "  เราทำได้  เราทำได้  เราทำได้   " ( ใช้คำอื่นก็ได้ตามศรัทธา เช่น  หนูทำได้ สู้เพื่อแม่  55 )   มันจะเป็นการฝังโปรแกรมเข้าไปในจิตใจลงสู่สามัญสำนึกของเราให้มีกำลังใจ และพลังในการทำข้อสอบครับ  ( ควรจะทำหลายๆ วันก่อนสอบ )    
อาหารเช้า
นโปเลียนกล่าวไว้ว่า กองทัพเดินด้วยท้อง   ในการสอบอาหารในเมื้อเช้าก็สำคัญมากเช่นกัน   ข้อมูลจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกที่สำคัญที่สุดของวัน อาหารเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า มีสมาธิทั้งในการเรียนและการทำงาน  โดยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เค็ม ด้วยนะครับเพราะคงไม่มีใครอยากเข้าห้องน้ำตอนสอบ =__=
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เค็ม เผ็ด และไม่ควรทานเยอะเกิน  น้ำก็ควรดื่มให้น้อย เน้นอาการที่ย่อยง่ายทานง่ายนะครับ
ก่อนออกจากบ้าน
อย่าลืม กราบไหว้ ขอพร จากพ่อแม่ ก่อนออกจากบ้านด้วยนะครับ   เพื่อความเป็นศิริมงคล
การเดินทาง
ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจน  และต้องแน่ใจว่าเขานัดสอบที่ใด ห้องไหน  ถ้าไม่แน่ใจให้เดินทาง ไปดูล่วงหน้าก่อน   ควรเดินทางไปถึงที่สัมภาษณ์ล่วงหน้าประมาณสัก 15-30 นาที จะทำให้เรามีสมาธิ และมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น   แต่ถ้าไปถึงล่วงหน้าหลายชั่วโมง ก็ดีแต่อาจจะทำให้คุณรอนานอาจเกิดความหงุดหงิด เสียสมาธิได้
เมื่อถึงโรงเรียน สนามสอบก่อนเข้าห้องสอบ

บางคนก็ถือเคล็ด  กราบไหว้สิ่งศักสิทธ์อีกรอบ    แต่ที่สำคัญคือพยายาม ตั้งสติ สมาธิทบททวนเนื้อหาบทเรียนที่เตรียมมาอีกสักนิด   หรือแลกเปลี่ยน  ติวข้อสอบกับเพื่อนอีกสักหน่อย   และตรวจเชค อุปกรณ์การสอบอีกสักรอบ  
เข้าห้องสอบ
โบราณเขาว่า  ขวาร้าย  - ซ้ายดี แต่ถ้าเตรียมตัวมาดี ขวาก็ดีซ้ายก็ดี เอิ๊กๆ   …..   ในการสอบใหญ่ เรื่องกฎระเบียบจะสำคัญมากนะครับ  กรุณาทำตามกฎอย่างเคร่งครัด   ถ้าไม่เข้าใจก็ยกมือให้อาจารย์คุมสอบเดินมาหาเราเอง    ที่สำคัญคือตรวจสอบเครื่องมือสื่อสาร นะครับปิดให้เรียบร้อยเลย  ทุกปีจะมีข่าวลืมปิดเครื่องมือสื่อสารโดนปรับตกวิชานั้นเลยนะครับ
ก่อนลงมือทำข้อสอบกรุณาอ่านโจทย์เข้าใจ ว่าเข้าจะให้เราทำอะไรกันแน่    
 สำหรับการทำข้อสอบ ก็  ทำสุดความสามารถ ทำข้อง่าย ก่อนนะครับ บริหารเวลาดีดี ไม่เสียเวลากับข้อสอบข้อใด้ข้อหนึ่งมากเกิน แต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปเพราะยังไงก็ออกจากห้องสอบก่อนไม่ได้      และที่สำคัญ อ่านคำสั่งให้ดีก่อนทำข้อสอบ รวมถึง ฝนและเขียนชื่อ รหัสต่างๆให้ครบด้วยนะครับ
เรื่องทวนข้อสอบเมื่อทำเสร็จแล้ว  บางคนบอกว่า ยิ่งแก้ยิ่งผิด  555 อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับ แต่ผมก็คิดว่าทวนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทวน
ตื่นสนามสอบ !! เครียด ประหม่า
ความเครียดหลายคนจะมีตั้งแต่ก่อนสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ ณ ตอนอยู่ในห้องสอบก็เครียดอีก กลัว ว่าจะสอบไม่ติด ว่าจะได้คะแนนน้อย ว่าจะทำให้พ่อแม่เสียใจ ตอนนี้ขอให้พยายามสงบสติอารมณ์ ใครที่ผ่านการสอบแข่งขั้นมาอาจจะโชคดีกว่าหน่อยเพราะจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า สำหรับคนที่สอบเป็นครั้งแรก อาจจะมีอาการตื่นสนามสอบ ก็ขอให้หายๆใจลึกๆ คิดถึงสิ่งดีๆ  ( แอบมอง หนุ่มหล่อ สาวสวย ในสนามสอบก็ได้ ฮาฮา )  
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการสอบ อาจจะไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุด แต่เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจและความรู้ และโชคชะตา ณ เวลาทำข้อสอบ !!
วิธีลดความเครียดแบบง่ายดังนี้
-  จิบชาเขียว  ชาเขียวเป็นแหล่งที่มาของ L-Theanine สารเคมีที่ช่วยให้บรรเทาความโกรธ ต้มน้ำที่เทออกและใช้จิบผ่อนคลายเป็นประจำทุกวันช่วยคุณให้รู้สึกผ่อนคลาย สงบนิ่ง
- เคี้ยวหมากฝรั่ง  รสมิ้นต์, ผลไม้ ของหมากฝรั่งนุ่มๆ เหนียวๆ หวานๆ เย็นๆ เคี้ยวปุ้บจะทำให้คุณหายเครียดทันทีทันใด เป็นวิธีลดเครียดที่ง่ายและรวดเร็วที่จะเอาชนะความเครียด เพียงไม่กี่นาทีของการเคี้ยวหมากฝรั่งสามารถลดความวิตกกังวลและลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) หรือที่เรียกว่า ฮอร์โมนแห่งความเครียดจะถูกหลั่งออกมาเมื่อร่างกายเกิดความเครียด หรือนอนไม่เพียงพอ 
- ค่อยๆ หายใจเข้าและหายใจลึกๆ กำหนดลมหายใจเหมือนการนั่งสมาธิ เพียงแค่นี้ก็ช่วยลดความเครียดได้ ซึ่งบางทีเรามักลืมทำ แต่เป็นวิธีคลายเครียดที่เลิศมาก การหายใจช้าๆ ลึกๆ สามารถช่วยลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจได้ บรรเทาความวิตกกังวล รักษาสมดุลของจิตและกาย
- หลับตาลงไม่ต้องหลับลึก เพียงแค่หลับตาจากความวุ่นวาย พักสายตา และสมองด้วยวิธีที่รวดเร็วและง่าย แค่ลดเปลือกตาจะทำให้จิตสงบลดเครียดได้ดีจริงๆ

เทคนิคการสร้างกำลังใจ
ผมได้อ่านเจอเทคนิคของผู้มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง สตีเฟ่น คิง และ แจ็ค นิคคลอส โดยทำง่ายๆ ดังนี้  สร้างมโนภาพว่าตัวเองกำลังทำอะไร ให้สร้างภาพเหมือนกำลังชมภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวสมจริง จนคุณเชื่องตัวเองจะทำตามนั้นได้  และที่สำคัญที่สุด ให้นึกภาพตัวเองอย่างที่เป็นในปัจจุบัน เสมือนคุณทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว  สู้ๆ
สุดท้ายก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบ
ข้อไหนทำไม่ได้ก็ขอให้มั่วถูก
ข้อไหน มั่วไม่ถูก ก็ขอให้ข้อสอบผิด  *0*  

การสอบไม่ใช่การวัดความรู้ของเราอย่างเดียว แต่เป็นการวัดความสามารถในการใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดแสดงศักยภาพในตัวเราออกมา และเป็นการทดสอบสภาพจิตใจของเราด้วย ตั้งสติให้ดีค่ะ ถ้าข้อไหนรู้ว่าทำไม่ได้จริงๆ เดาแล้วข้ามไปเลยค่ะ เอาเวลาไปเก็บคะแนนในส่วนที่เราทำได้ ทางที่ดี ทำส่วนที่เราถนัดก่อนดีกว่า  by P.Boom
แต่งโดย UniGang.com

Read more at http://www.unigang.com/Article/6065#sbkvCQKDfE4pDtfu.99

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

จัดหนัก จัดเต็มทุน เรียนฟรี รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยซ์ 59วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 

เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559
 ในหลักสูตร คณะจิตวิทยา และ คณะพยาบาลศาสตร์
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 1 แสนบาท 
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียเรียน 4 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 บาท
image: http://files.unigang.com/pic/2/2660.jpg

image: http://files.unigang.com/pic/2/2661.jpg

image: http://files.unigang.com/pic/2/2662.jpg


Read more at http://www.unigang.com/Article/29225#jKlOyCGuZIgIVZHK.99

ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ภาพถ่ายสวย ๆ แนวภาพถ่าย Landscape จากฝีมือศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีฝีมือการถ่ายภาพวิวในมุมสูงได้เด็ดขาดมาก

           ถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสได้มอบของขวัญหรือของที่ระลึกกับมหาวิทยาลัยที่เราจบมาคงน่าภูมิใจชะมัดเลยเนอะ และยิ่งของขวัญชิ้นนั้นมาจากฝีมือของเราล้วน ๆ คงยิ้มแก้มปริกันไปใหญ่ อย่างที่คุณ กอล์ฟมาเยือน สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีโอกาสได้มอบของขวัญให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยของขวัญที่ว่าก็เป็นภาพถ่าย Landscape สวย ๆ ในคอนเซ็ปต์  "Chulalongkorn"แต่ที่เด็ดคือฝีมือการถ่ายภาพของศิษย์เก่ารั้วจามจุรีคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ เรียกได้ว่าความสวยอลังการงานดีของภาพถ่ายชุดนี้ทำให้เราอดใจไม่ไหว ต้องหยิบภาพถ่ายที่ว่ามาแชร์ให้ทุกคนได้ชื่นชมกันตรงนี้

ของขวัญจากผมมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณ กอล์ฟมาเยือน สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

            สวัสดีครับ ผมกอล์ฟ ครับ บางคนอาจจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วในทู้ก่อน ๆ เมื่อเดือนก่อนมีอาจารย์ที่เคารพหลาย ๆ ท่านเห็นว่าผมถ่ายรูป Landscape โอเค เลยอยากให้ถ่ายรูปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรุงเทพในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดรูปชุดนี้ครับ 

            ของขวัญแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            รายชื่ออุปกรณ์กล้องที่ใช้นะครับ
            Camera: Nikon D800 / DJI Phantom
            Lens  : 14-24, 24-70, 70-200
 
        "Chulalongkorn"
        
image: http://files.unigang.com/pic/5/2693(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "หอประชุมจุฬาลงกรณ์" เพิ่งเสร็จหลังจากปิดปรับปรุงตั้งแต่ปีก่อนครับ เสร็จทันพิธีรับปริญญาในปีนี้พอดีเลย
       
image: http://files.unigang.com/pic/5/2694(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "สนามจุ๊บ"
 
        สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมชื่อสนามกีฬาจารุเสถียร หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สนามจุ๊บ" เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งแรกของประเทศไทย รูปนี้ถ่ายในวันปิดกีฬา  Freshy ปี 2015 ครับ

image: http://files.unigang.com/pic/5/2695(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "CU first date"

        ภาพมุมสูงของเทวาลัย ในวันแรกพบ ซึ่งนิสิตจะใส่เสื้อสีชมพูในวันนี้ครับ
     
image: http://files.unigang.com/pic/5/2696(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "CU first date"

 
image: http://files.unigang.com/pic/5/2697(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "Sunset"
       
image: http://files.unigang.com/pic/5/2698(1).jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        "Celebration"

        รูปนี้ผมปริ้นท์และมอบให้อาจารย์ ปัจจุบันแสดงอยู่ที่ห้องสมุดครับ
   
image: http://files.unigang.com/pic/5/2699.jpg
ภาพถ่ายสวยอลัง...ของขวัญจากศิษย์เก่า มอบแด่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วครับ รูปด้านบนผมได้มอบให้จุฬาลงกรณ์
        ขอขอบคุณอาจารย์ ทุก ๆ ท่าน และเพื่อน ๆ ทุกคนที่มอบความรู้ให้ผมตลอด 4 ปีที่ผ่านมาครับ
        และขอบคุณ Nikon ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปครับ ^^
         
        สวยงามอลังการอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นไหมคะ กับภาพถ่ายรอบรั้วจามจุรีของศิษย์เก่าฝีมือเด็ดขาดคนนี้ และหากติดอกติดใจฝีมือการถ่ายภาพของคุณเจ้าของกระทู้ สามารถเข้าไปชมหรือพูดคุยกับเขาได้ที่เฟซบุ๊ก Kantapat Phutthamkulและเฟซบุ๊ก กอล์ฟมาเยือน ได้เลยจ้า

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คุณ กอล์ฟมาเยือน สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
เรียบเรียง  http://education.kapook.com/view132470.html

Read more at http://www.unigang.com/Article/29234#eVjeKUwWyhkekExw.99

รับตรง โควตาเรียนดี 6 หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 6 หลักสูตร
เปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29232#yFjVyY67YEGUVMLm.99

รับตรงทั่วประเทศ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59 จำนวน 140 คน
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากทั่วประเทศ
เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29244#DsBkhLjgOCfy6V1g.99