วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ยอดสมัครรับตรง มศว 17,394 คน แล้ว !!!

[อัปเดตผู้สมัครรายสัปดาห์ รับตรง มศว 2558]
ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 มกราคม 2558 (นับตามจำนวนน้องๆ ที่ชำระเงินแล้ว)

ทั้งหมด "17,394" คน 

ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
ทาง http://admission.swu.ac.th/ 


ไม่มีความคิดเห็น: