วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 5-27 ม.ค.58

 สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 - 27 ม.ค. 2558 ทางเว็บไซต์ สทศ.
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.เตรียมเปิดสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 5 - 27 มกราคม 2558 แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 5-29 มกราคม 2558 ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดสอบวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สทศ. ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครสอบและชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ.

ไม่มีความคิดเห็น: