วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2558  

ไม่มีความคิดเห็น: