วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ม.ระดับโลกUBCก็ให้ทุนป.ตรีม.ระดับโลกUBCก็ให้ทุนป.ตรี
ม.ระดับโลกUBCก็ให้ทุนป.ต
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ที่มณฑลมอนทรีออลของแคนาดาให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวนมาก เพื่อไปเรียนปริญญาตรี ใน UBC Vantage One Program ทุนมี 3 รูปแบบ ทั้งเต็มจำนวน เต็มจำนวนบวกค่าครองชีพ และ $6,000 เปิดรับสมัครถึง 30 มกราคม 2015
            ทุน UBC Vantage College Awards for International Students in Canada, 2015 เป็นทุนที่มุ่งให้นักเรียนจากนานาชาติที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในบริติช โคลัมเบีย แต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนในการศึกษา โดยเป็นทุนที่ให้ปีแรก และสามารถต่ออายุไปจนจบโปรแกรมการเรียนหากผู้นั้นสามารถทำผลงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทุนมี 3 แบบ
         1.UBC Vantage College Entrance Award: เป็นทุนเต็มจำนวน พิจารณาจากความเป็นเลิศผลการศึกษา และความจำเป็นเรื่องเงินทุนในการศึกษา
          2.UBC Vantage College Excellence Awards: เป็นทุนเต็มจำนวน และมี ค่าครองชีพให้ด้วย ทุนสามารถต่ออายุไปอีก 3 ปี จนจบการศึกษา หากผู้เรียนทำผลงานได้เยี่ยมยอดตามเกณฑ์ที่กำหนด
          3.UBC Vantage College Outstanding Student Award: เป็นทุนมูลค่า $6,000 จำนวน 60 ทุน ที่ให้ครั้งเดียว แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่ลงทะเบียนเรียนกับ UBC Vantage College
          ผู้สนใจทำการสมัคร ภายใน 30 มกราคม 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://vantagecollege.ubc.ca/finances

ไม่มีความคิดเห็น: