วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

สอบตรง มศว. นักเรียนสุดงง ข้อสอบไม่มีคำตอบ-ไม่เกี่ยวกับวิชา

นักเรียนสุดงง สอบตรง มศว. ข้อสอบไม่มีคำตอบ อีกทั้งบางข้อไม่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอบ

            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า ขณะนี้กลุ่มนักเรียนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากที่คำถามในข้อสอบบางข้อไม่มีคำตอบ อีกทั้งบางข้อก็ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

            สำหรับการรับตรงของ มศว. ครั้งนี้ มีผู้สมัครรวมกว่า 92,000 คน โดยทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกเพียง 2,900 คน ใช้สนามสอบมากถึง 4 แห่งด้วยกัน ซึ่งหลังจากสอบนักเรียนได้มีการแชร์คำถามและคำตอบผ่านเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม จึงเกิดข้อสงสัยกันว่า ข้อสอบครั้งนี้เข้าข่ายที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เคยกล่าวเอาไว้ว่า ออกข้อสอบนอกหลักสูตรหรือไม่

            เช่น ข้อสอบสาขาการผลิตภาพยนตร์ ถามว่า บุคคลใดเป็นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง แต่ปรากฏว่า คำตอบไม่มีในข้อนี้ เนื่องจากผู้กำกับจริง ๆ คือ บรรจง ปิสัญธนะกุล
ก. นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ข. จิระ มะลิกุล
ค. ทรงยศ สุขมากอนันต์
ง. คงเดช จาตุรัตน์รัศมี
 นอกจากนี้ยังมีคำถาม "เหตุการณ์กราดยิงประชาชนในโรงหนังสหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อน ขณะนั้นกำลังฉายหนังเรื่องอะไรอยู่"
ก. Batman
ข. Superman
ค. Spiderman
ง. The Avenger
 ส่วนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คำถามเช่น น้ำอัดลมที่จำหน่ายในสถานที่ใดขายแพงที่สุด
ก. ร้านเซเว่น
ข. ร้านโชห่วย
ค. ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส
ง. โรงภาพยนตร์ Major Cineplex
 หรือ ประเทศไทยไม่เคยได้เหรียญจากกีฬาชนิดใดในโอลิมปิก
ก. มวยสากลสมัครเล่น
ข. ยิงปืน
ค. ยกน้ำหนัก
ง. เทควันโด
 ข้อสอบวิชาภาษาไทย เช่น ข้อใดต่างจากพวก
ก. แมวกินปลา
ข. เจ้ามือกินเรียบ
ค. เธอนั่งกินที่
ง. เธอพูดกินใจ
 หรือ จงเรียงลำดับธาตุทั้ง 4 ให้ถูกต้อง
 ธาราหิมาลัย
 ดวงใจอัคนี
 ปฐพีเล่ห์รัก
 วายุภัคมนตรา
 ข้อสอบรัฐศาสตร์ เช่น อุซามะ บิน ลาดิน เสียชีวิตที่ประเทศใด
ก. ปากีสถาน
ข. อัฟกานิสถาน
ค. ซีเรีย
ง. อิรัก

            ทั้งนี้ ข้อสอบ สอบตรง มศว. ดังกล่าวทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ข้อสอบหลาย ๆ ข้อไม่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาที่สอบเลยแม้แต่น้อย

รับตรง ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2556

รับตรง บริหารธุรกิจเกษตร ลาดกระบัง ชุมพร 2557

 
รับตรง บริหารธุรกิจเกษตร ลาดกระบัง ชุมพร 2557
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2557 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
 
เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2556
 

รับตรง ทุนรัตนมงคล ม.หอการค้า 2557


 ทุนรัตนมงคล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 ภาคเรียน)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ถ้ามีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบัน และ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครให้ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
 5. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 6. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท
  มาที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556

  (กรณีที่ส่งหลักฐานไม่ทันตามกำหนด ต้องนำหลักฐานการรับสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6761-6)

   
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี
 2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด
   
กำหนดการรับสมัคร
 1. รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยหอกเชารค้าไทย
 4. ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ทาง www.utcc.ac.th
 5. รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
   
 

หมายเหตุ
 • กรณีที่ผ่านการคัดเลือก ต้องนำผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 มามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนรัตนมงคล
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-697-6761-6

รับตรง 5 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร  7-18 ตุลาคม รวมทั้งสิ้น 70 คน แบ่งออกเป็น 5 โครงการ


โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต 2557

ประกาศ คณะทัศนมาตรศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นสองหลักสูตรคือ
1 หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์มาแล้ว
ทั้งสองหลักสูตรเมื่อศึกษาจบแล้วจะได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (ทศ. บ) ซึ่งสามารถสมัครสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ฯ
จากกระทรวงสาธารณสุขได้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ปีการศึกษา 2557
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557
รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัครเรียน : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
5.ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rsu.ac.th/news/admission-20130903
หรือที่ตึก 12 ชั้น 5 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 02 997 2200-30 ต่อ 4419 และ 4420
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่             วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
เปิดภาคเรียน                          วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
วันสอบกลางภาค                     วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน   วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
วันสอบปลายภาค                    วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1                     วันจันทร์ที่ 18  สิงหาคม 2557

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่องไม่น่ารู้แต่ต้องรู้เกี่ยวกับ Fast Food

หาง่าย กินง่าย ทานได้ทุกที่ ราคาประหยัด (หรา!!!) นี่เป็นคอนเซ็ปต์คร่าว ๆ ของ Fast Food ซึ่งฟังดูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก แถมเหมาะกับชีวิตที่โคตรเร่งรีบของคนเราทุกวันนี้ซะด้วย แต่แน่นอนครับว่าปัญหาของอาหารแดร็กด่วนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่คอนเซ็ปต์ หรือวิธีการเสิร์ฟ แต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอาหารแต่ละคำที่เคี้ยวและกลืนเข้าไปต่างหาก 

 
เนื้อวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์


ความจริงเนื้อที่บดในแฮมเบอร์เกอร์นั้นทำมาจากเนื้อวัวแท้ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดที่คุณกินนั้นทำมาจากเนื้อวัว เพราะในเนื้อบดหนึ่งชิ้นมีส่วนผสมของเครื่องใน กระดูกบดละเอียด กีบเท้า และหนัง รวมอยู่ด้วย  
มากกว่าหนึ่ง


คุณอาจคิดว่าในเนื้อบดแฮมเบอร์เกอร์นั้นเป็นเนื้อที่มาจากวัวตัวเดียว แต่เปล่าเลย ?!?! ในเนื้อบดหนึ่งชิ้นที่คุณกำลังกินอยู่นั้น เกิดจากเนื้อวัวที่แตกต่างกันถึง 100 ตัว  
อย่าไว้ใจชีส


อีกหนึ่งส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้ในอาหารแดร็กด่วนนั่นคือชีส แต่อย่าได้ไว้ใจว่าชีสที่คุณกินอยู่ืคือชีสแท้ๆ เพราะเมนูชีสบางรายการจากอาหาร Fast Food มักทำมาจากสารสังเคราะห์และปรุงแต่งกลิ่นสีให้ใกล้เคียงชีสที่สุด 
 
คิดอีกครั้งก่อนกินสลัด
 
 

สำหรับคนรักสุขภาพและต้องการลดน้ำหนักด้วยการกินสลัดในร้าน Fast Food ล่ะก็ คุณคิดผิด !?!? ถึงจะเป็นสลัด แต่สลัดที่เสิร์ฟในร้านอาหารประเภทนี้ นอกจากจะให้แคลอรี่สูงกว่าสลัดทั่วไปในปริมาณเท่ากันแล้ว ยังเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์หลายชนิดอีกด้วย  
ไก่ทอดแสนอร่อย


อาจเป็นเมนูที่ดูปลอดภัยที่สุด แต่ความจริงแล้วนี่แหล่ะตัวอันตรายขนานแท้ เพราะนอกจากจะเป็นไก่ที่ถูกบังคับให้โตก่อนเวลาอันควร จนไก่แต่ละตัวมีสภาพเหมือนถังสารเคมีเคลื่อนที่แล้ว สารเคมีเหล่านั้นก็ยังไม่หายไปพร้อมความร้อนอีกต่างหาก  
เมนูยอดนิยม


เมนูที่ทั่วโลกตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอร่อยสวดยอด และสมควรให้เป็นเมนูแดร็กด่วนคือ French Fried เพราะไม่มีใครสามารถต้านทานกลิ่นหอมๆ ของมันฝรั่งทอดคลุกเกลือที่มีดีแค่รสชาติเค็มๆ มันๆ ได้แน่นอน  
แหล่งรวมวัยรุ่น


ในแต่ละเดือน ร้านอาหาร Fast Food ในอเมริกามีลูกค้าประจำเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะว่าไปก็ไม่ีน่าจะต่างกับประเทศไทยเท่าไหร่ เพราะแม้จะไม่มีพวกเข้าไปนั่งติว แต่คนก็ยังเข้าไปนั่งกันแน่นอยู่ดี  
ประเทศที่ชอบ Fast Food มากที่สุด


ถึงจะมีต้นกำเนิดมาจากฝั่งตะวันตก แต่ประเทศที่ครองแชมป์การใช้บริการร้าน Fast Food มากที่สุดกลับอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนี่เอง มีการสำรวจพบว่า 61 เปอร์เซ็นต์ของประชากรฮ่องกงเลือกที่จะนัดพบกันในร้าน Fast Food อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมี 35 เปอร์เซ็นต์ที่เลือกทานอาหารจากร้าน Fast Food อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้่งหรือมากกว่านั้น  
มหัศจรรย์ Nuggets


หากได้เห็นขั้นตอนและสภาพของ Nuggets ก่อนทอด เชื่อว่าไม่มีใครกินลงแน่ๆ แต่ก็น่าแปลกเช่นกันที่เมนูที่ผ่านกรรมวิธีวุ่นวายและใช้สารเคมีจำนวนเยอะเวอร์นี้ จะทำออกมาได้น่ากินและอร่อยอย่างเหลือเชื่อ  
วัตถุไม่พึงประสงค์


ถึงเครื่องแบบพนักงานของร้านแดร็กด่วนเหล่านี้จะรัดกุมพอที่จะป้องกันไม่ให้มีเส้นผมหรือขนอันไม่พึงประสงค์ร่วงลงไปในอาหาร แต่ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครสามารถการันตีให้คุณได้ และมีการวิเคราะห์กันว่าในแต่ละปีนั้นลูกค้าแบบเราๆ ท่านๆ อาจเผลอกลืนเส้นผมและขนเข้าไปโดยไม่รู้ตัว และเผลอๆ อาจได้รับโปรตีนเสริมจากแมลงอย่างน้อย 30 ตัวต่อปีเข้าไปอีกด้วย 


ที่มา :  http://articles.spokedark.tv/2013/08/29/just-know-about-fast-food/#.UiGbZ38XCaI