วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59 จำนวน 140 คน
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากทั่วประเทศ
เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29244#DsBkhLjgOCfy6V1g.99

ไม่มีความคิดเห็น: