วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 58

เปิดรับสมัคร รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
   รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
   
รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น: