วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นอนอย่างไรทำสมองใสยามเช้า พร้อมสำหรับการเรียนและการสอบ

อนอย่างไรทำสมองใสยามเช้า เผย 5 เคล็ดลับหลับสบาย ตื่นยามเช้าทำสมองใส จิตใจสมดุล พร้อมสู่การเรียนรู้
หนุ่ม-สาววัยใสที่มักมีอาการสมองตื้อ ระหว่างวันความคิดแล่นช้า ขณะเดียวกัน ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวร่วมด้วย ลองรีสตาร์ท (Restart) ระบบร่างกายตั้งแต่ก่อนนอน ด้วย “5 เคล็ดลับ” ต่อไปนี้
เริ่มจาก อาบน้ำอุ่นก่อนนอน จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น ระหว่างนั้น อาจหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ปริมาณเล็กน้อยลงอ่างน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติระงับประสาทให้รู้สึกสงบ และผ่อนคลาย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งยังช่วยคลายอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ด้วย
เลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้หลับไม่ลง อย่าง คาเฟอีน นิโคติน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารรสหวาน จากกาแฟ, ชา, โคล่า, โกโก้, ช็อคโกแลต สูบบุหรี่ รวมทั้งไม่รับประทานมื้อหนักก่อนนอนอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง หากหิวควรทานนมอุ่น ๆ ดีกว่า
4 ชั่วโมงก่อนนอนไม่ควรออกกำลัง เพราะมีผลกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ทำให้หลับยาก ทั้งนี้ การออกกำลังกายช่วงเช้า หรือเย็น ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินสารเคมีที่สร้างจากสมอง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
ทั้งนี้ จากรายงานของหน่วยงานที่ศึกษาด้านการนอนหลับ ของสหรัฐฯ พบว่า การสัมผัสกับแสงไฟนีออนยามนอน ส่งผลต่อคุณภาพการหลับลดลง โดยแสงดังกล่าว จะไปกดการทำงานของเมลาโทนินฮอร์โมนตามธรรมชาติ ซึ่งควบคุมการนอนหลับ ดังนั้น ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน
เมื่อตื่นนอนตอนเช้า ใช้เวลา 5 นาทีออกไปรับลม และแสงนอกระเบียง หรือหน้าต่าง จะกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น อารมณ์แจ่มใส สมองตื่นตัว เพียงเท่านี้ก็บอกลาอาการง่วงซึมระหว่างวันได้แล้ว แนะนำวัยเรียนลองไปพิสูจน์กันดู.

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคพิเศษ ปี 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด

ปฏิทินสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT,CU-SCIENCE เพื่่อใช้ในการยื่นรับตรง จุฬาฯปฏิทินสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT,CU-SCIENCE เพื่่อใช้ในการยื่นรับตรง จุฬาฯ สำหรับ น้องๆ ที่เรียนอยู่ ม.5 ตอนนี้กำลังจะขึ้น ม.6 และสนใจหลักสูตร อินเตอร์ โดยสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปยื่นรับตรงได้นะครับ
CU-TEP วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ประกอบด้วย
Listening 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 9:00 - 9:30 น.
Reading 60 ข้อ (ใช้เวลา 70 นาที) เวลา 9:40 - 10:50 น.
Writing 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 11:00 - 11:30 น.
CU-SCIENCE  การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-Science ประกอบด้วยข้อสอบ 4 วิชา ดังนี้
1.CU-SCIENCE (Chemistry) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.CU-SCIENCE (Math) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3.CU-SCIENCE (Physics) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
4.CU-SCIENCE (Biology) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ตัวอย่างระเบียบการรับสมัคร จุฬาฯ อินเตอร์ 2557
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)new2 (6 ม.ค.57)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)new2(26 ธ.ค.56) 
------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด
------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2557 (รายละเอียด)
--------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด)

ปฏิทินสมัครสอบ SMART-I เพื่อใช้ในการยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์

SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่สนามสอบรับสมัครวันสอบ
 2/2557มธ.รังสิต26 ก.พ. - 4 มี.ค. 5716 มี.ค. 57
3/2557มธ.รังสิต21 เม.ย. - 27 เม.ย. 5718 พ.ค. 57
4/2557มธ.รังสิต26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 5722 มิ.ย. 57
5/2557มธ.รังสิต30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 5720 ก.ค. 57
6/2557มธ.รังสิต28 ก.ค. - 3 ส.ค. 5724 ส.ค. 57
7/2557มธ.รังสิต25 ส.ค. - 31 ส.ค. 5714 ก.ย. 57
8/2557มธ.รังสิต22 ก.ย. - 28 ก.ย. 5712 ต.ค. 57
9/2557สุราษฎร์ฯ13 ต.ค. - 19 ต.ค. 572 พ.ย. 57
10/2557มธ.รังสิต13 ต.ค. - 19 ต.ค. 5716 พ.ย. 57
11/2557เชียงใหม่10 พ.ย. - 16 พ.ย. 5730 พ.ย. 57
12/2557ขอนแก่น10 พ.ย. - 16 พ.ย. 5714 ธ.ค. 57
1/2558มธ.รังสิต17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 5711 ม.ค. 58
ตัวอย่างข้อสอบเกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA

โครงการที่รับผลคะแนน SMARTระดับปริญญาตรี (SMART-I)  ในการยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขี้เกียจอ่านหนังสือทำอย่างไรดี


 1. คิดถึงภาพความสำเร็จ

          การอ่านหนังสือเป็นแหล่งความรู้และจุดเริ่มต้นของอนาคต หากความรู้ความเข้าใจความฝันที่หวังเอาไว้คงไม่วันเป็นจริงได้ ฉะนั้นเมื่อรู้สึกขี้เกียจคิดถึงภาพอนาคตและความสำเร็จของตัวเองเอาไว้ แล้วจะมีกำลังใจในการอ่านหนังสือมากขึ้น อีกทั้งควรท่องเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นได้ด้วยสมองสองมือของเราเอง ไม่ใช่ได้มาจากความโชคดีแต่อย่างใด

 2. คิดถึงคนรอบข้าง

          ถ้าได้คะแนนหรือเกรดไม่ดี ไม่ใช่แค่ตัวเราที่เสียใจเท่านั้น คนรอบ ๆ ตัวโดยเฉพาะพ่อแม่ก็รู้สึกไม่ต่างกัน และอาจจะเสียใจมากกว่าด้วยซ้ำ ดังนั้นในวันที่ขี้เกียจไม่อยากอ่านหนังสือควรคิดถึงรอยยิ้มและความสุขของ พ่อแม่เอาไว้ หากไม่อยากให้พวกเขาต้องเสียใจเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า

 3. ติวหนังสือกับเพื่อน ๆ

          อ่านหนังสือคนเดียวคงรู้สึกเหงาไม่น้อย อีกทั้งยังอาจเผลอหลับได้ง่าย ๆ ดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองมีนิสัยแบบนี้ลองชวนเพื่อน ๆ มาติวหนังสือด้วยกันซะเลยดีกว่า เพื่อทำให้บรรยากาศในการอ่านหนังสือน่าสนใจ และทำให้ตัวเองอยากอ่านหนังสือมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลาที่เห็นเพื่อน ๆ ก้มหน้าก้มตาอ่านกัน หลังจากที่อ่านเสร็จแล้ว ผลัดกันถามตอบจะช่วยให้จำได้แม่นยำขึ้น

 4. ผ่อนคลายก่อนอ่านหนังสือ

          สมองที่เหนื่อยล้าและร่างกายที่อ่อนเพลียมีส่วนทำให้รู้สึกขี้เกียจได้เช่น กัน ฉะนั้นก่อนอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยการทำตามใจตัวเองสัก วัน อย่างเช่น ออกไปช้อปปิ้ง  เที่ยวกับเพื่อน ทานข้าวกับครอบครัว ซื้อขนมหวานอร่อย ๆ มาทานสักชิ้นสองชิ้น เพื่อให้สมองและร่างกายได้พักผ่อนจากความตึงเครียดทั้งหลาย และเรียกพลังสำหรับการอ่านหนังสือกลับคืนมา


 5. อ่านเรื่องที่สนใจก่อน

          สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความขี้เกียจนั่นเป็นเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนยาก และคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงหากตั้งใจเรียนไม่มีอะไรเกินความสามารถ ดังนั้นลองถามตัวเองก่อนว่าสนใจ และชอบเรื่องใดเป็นพิเศษบ้าง แล้วเริ่มต้นการอ่านจากบทเรียนหรือวิชานั้น เพราะความชอบและความสนใจจะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและทำได้ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก่อนจะเปลี่ยนไปอ่าน วิชาที่ไม่ถนัด

 6. เขียนตารางเวลาอ่านหนังสือ

          ความขี้เกียจจะทำให้ผัดวันประกันพรุ่งและเลื่อนเวลาอ่านหนังสือไปเรื่อย ๆ ดังนั้นเปลี่ยนวิธีเสียใหม่ โดยเขียนตารางเวลาสำหรับอ่านหนังสือในแต่ละวันอย่างน้อย  2 - 3 ชั่วโมง พร้อมกับเวลาพักช่วงละ 5 - 10 นาที เพื่อบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือเป็นนิสัย ช่วงแรก ๆ อาจจะต้องอดทนกันเล็กน้อย แต่หากผ่านเวลานี้ไปได้ความขี้เกียจคงไม่กลับมาแล้วล่ะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการอ่านหนังสือให้กับตัวเองด้วย

 7. ตัดขาดจากโลกออนไลน์

          พวกเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แลปท็อป หรือแท็บเล็ตควรลดเวลาในการเล่น หรืองดไปเลย เพราะสิ่งเหล่านี้จะดึงความสนใจของเราไป และทำให้ขี้เกียจอ่านหนังสือมากขึ้น ฉะนั้นเก็บอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ใช้ หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงสอบไปแล้วดีกว่า

 8. ตามรอยไอดอล

          เหล่าไอดอลต่างไม่ว่าจะเป็นศิลปินในประเทศหรือต่างประเทศ หากย้อนกลับไปดูประวัติของพวกเขาจะเห็นว่าที่มาไม่ธรรมดาจริง ๆ เพราะบางคนต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ส่วนบางคนจำเป็นต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ซึ่งเหนื่อยกว่าคนทั่วไปแต่พวกเขาสามารถทำได้ ฉะนั้นหากชอบใครรักใคร อย่ายึดแค่หน้าตาภายนอกอย่างเดียว เอาความขยันของพวกเขาเหล่านั้น มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยดีกว่า

 9. เปลี่ยนหนังสือให้เป็นเพลง

          แค่เปิดเจอหนังสือไปเจอตัวหนังสือเรียงกันเป็นหน้า ๆ ยิ่งทำให้ความขี้เกียจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ฉะนั้นเปลี่ยนวิธีเป็นการจับใจความสำคัญของเนื้อหาแต่ละบท รวมเข้ากับทำนองจังหวะดนตรีที่ชอบ เท่านี้ได้เพลงเอาไว้ร้องเพลิน ๆ แก้อาการเบื่อกับความขี้เกียจได้แล้ว อีกทั้งยังช่วยให้จำได้ดีกว่าการท่องจำแบบธรรมดาเยอะเลย

 10. ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน

          ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละวันมีส่วนที่สร้างความขี้เกียจได้เช่นกัน โดยเฉพาะนิสัยกินกับนอนเพียงอย่างเดียว ทั้งสองนิสัยที่กล่าวมานี้นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้ขาดความกระปรี้กระเปร่าด้วย ฉะนั้นควรจะเพิ่มกิจกรรมให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นบ้างด้วยการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อกระตุ้นความสดชื่นให้กับร่างกาย และสร้างพลังงานเอาไว้อ่านหนังสือ


 11. ทำแบบฝึกหัด

          หากไม่อยากอ่านหนังสือจริง ๆ เปลี่ยนไปทบทวนด้วยวิธีอื่น ๆ อย่างเช่น การทำแบบฝึกหัด เพราะสารพัดโจทย์ที่หนังสือให้มาทำให้การอ่านหนังสือสนุกสนานยิ่งขึ้น อีกทั้งโจทย์ในแต่ละข้อหยิบมาจากจุดสำคัญของเนื้อหา ดังนั้นการทำแบบฝึกหัดนอกจากจะช่วยให้การอ่านหนังสือน่าสนใจแล้ว ยังเท่ากับได้อ่านบทสรุปไปด้วยในตัว แล้วความขี้เกียจที่สะสมอยู่จะหายไปในทันที

 12. ตั้งรางวัลให้กับตัวเอง

          สร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ ด้วยการสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองหากอ่านหนังสือได้ครบตามที่กำหนดเอาไว้ อย่างเช่น ซื้อของที่อยากได้ ขนมที่อยากทาน หรือออกไปเที่ยว เป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จในขั้นแรก

 13. สร้างบรรยากาศให้ครึกครื้น

           การอ่านหนังสือท่ามกลางความเงียบคงวังเวง และน่าเบื่อไม่น้อย ฉะนั้นควรจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเพิ่มความสนุกสนานเข้าไป โดยการเปิดเพลงคลอเบา ๆ ในระหว่างที่อ่านหนังสือ หรือเปลี่ยนสถานที่ไปใช้บริการจากร้านกาแฟ หรือห้องสมุดก็ครึกครื้นและน่าสนใจเหมือนกัน อีกทั้งยังมีหนังสืออื่น ๆ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

          ทั้งนี้ วิธีการสร้างแรงบันดาลใจและแก้ไขปัญหาเรื่องความขี้เกียจแตกต่างกันไปตาม ความชอบของแต่ละคน ฉะนั้นลองหยิบยกวิธีเหล่านี้ไปใช้กัน ส่วนใครที่ยังไม่รู้จะทำวิธีไหนดี ลองสุ่มผลัดเปลี่ยน หรือจะนำวิธีของเราไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของตัวเองก็ได้ไม่ว่ากัน และขอให้ทุกคนสนุกกับการอ่านหนังสือกันนะคะ


ที่มา 
http://education.kapook.com/view57116.html

รับตรง วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


UploadImage

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.พ. 2557 ที่ www.sgs.tu.ac.th
(รอบ 2 หมดเขตวันที่ 8 มีนาคม 2557)


เกณฑ์การรับสมัคร:
1) เกรดเฉลี่ย 2.5 
2) คะแนน TOEFL 500 paper-based (173 computer-based, 61 internet-based), IELTS 5.5 หรือ TU GET 500 หรือคะแนน SAT

For more information (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่):
GSSE@sgs.tu.ac.th
+66 (2) 564 3089-91 ext. 77057


รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557

สาขา/จำนวนที่เปิดรับ
- สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 30 คน


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คํานวณ
- GPAX 2.50 ขึ้นไป

กำหนดการ
รับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 8 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พฤษภาคม 2557


ที่มา : http://www.asat.su.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง พิเศษ คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 2557

รับตรง สาขาออกแบบหัตถอุสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี 2557 รอบที่สอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน
 
 เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2557
 

ปฏิทินการคัดเลือกฉบับแก้ไข โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2557


โค้ด_2_7
 
            อัพเดทล่าสุด  ณ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ออก ปฏิทินการคัดเลือกฉบับแก้ไข โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการ  มีรายละเอียดดังนี้
เลื่อน ศิลปากร
พี่โดมแนะน้อง
          >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือกฉบับแก้ไข โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

ปฏิทิน Admissions 2557


UploadImage


UploadImage

ที่มา : http://www.cuas.or.th/index.php