วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง เทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคปกติ ม.เกษตรศาสตร์ 58

รับตรงคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาการพยาบาลสัตว์  โดยวิธีรับตรง (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครถึง 15 มกราคม 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/

ไม่มีความคิดเห็น: