วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

23 สุดยอดภาพถ่ายที่ชนะงานประกวด ภาพงานแต่งงาน !!!

 รูปภาพต่อไปนี้คือ ภาพที่ชนะเลิศภาพงานแต่งงานจากองค์ประกอบต่างๆ กันไป ทั้งแสง อารมณ์ความรู้สึก ความเป็นศิลปะ และองค์ประกอบในภาพ
1st Place in All About Light, Winter 2013, Taipei, Taiwan
creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-7
Photo credits: Chris Huang

1st Place in Pure Art, Fall 2014, New York City, New York

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-1
Photo credits: Emin Kuliyev

1st Place in Framing The Subject, Summer 2014, Vigo, Spain

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-4
Photo credits: Paula Boto

1st Place in The Decisive Moment, Summer 2014, Cabo San Lucas, Mexico

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-5
Photo credits: Dennis Berti

1st Place in Ceremony, Spring 2014, Zaragoza, Spain

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-8
Photo credits: Nacho Mora

1st Place in Emotional Impact, Spring 2014, Phoenix, Arizona

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-14
Photo credits: Tina Wright

1st Place in Family Love, Fall 2014, Canton, China

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-9
Photo credits: Allen Ko

1st Place in The Decisive Moment, Fall 2014, Zaragoza, Spain

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-11
Photo credits: Victor Lax

1st Place in Bridal Party Portrait, Fall 2014, Nanping, China

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-12
Photo credits: Xiang Qi

1st Place in All About Light, Winter 2013, Taipei, Taiwan

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-21
Photo credits: Matous Duchek

1st Place in Engagement Portrait, Summer 2014, Singapore

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-22
Photo credits: Raymond Phang

1st Place in Venue Or Location, Summer 2014, Cracow, Poland

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-13
Photo credits: Szymon Nykiel

1st Place in Ceremony, Winter 2013, Frankfurt, Germany

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-16
Photo credits: Raman El Atiaoui

1st Place in Venue Or Location, Spring 2014, Wiesbaden, Germany

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-23
Photo credits: Dennis Jagusiak

1st Place in Emotional Impact, Fall 2014, Florence, Italy

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-19
Photo credits: Andrea Corsi

1st Place in Pure Art, Winter 2013, Paris, France

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-2
Photo credits: Dan Petrovic

1st Place in Kids Will Be Kids, Spring 2014, Hong Kong

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-15
Photo credits: Nick Chang

1st Place in First dance, Summer 2014, Canmore, Alberta

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-26
Photo credits: Erika Mann

1st Place in Reception, Winter 2013, Ubeda, Spain

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-17
Photo credits: Aurora Lechuga

1st Place in First Dance, Fall 2014, Zwolle, Netherlands

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-25
Photo credits: Peter van der Lingen

1st Place in Emotional Impact, Summer 2014, Jakarta, Indonesia

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-18
Photo credits: Tito Rikardo

1st Place in Wedding Details, Spring 2014, Brussels, Belgium

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-24
Photo credits: Ivo Popov

1st Place in Kids Will Be Kids, Winter 2013, Cinque Terre, Italy

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-20
Photo credits: Julian Kanz

1st Place in Family Love, Winter 2013, Boston, Massachusetts

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-10
Photo credits: Masao Okano

1st Place in Framing The Subject, Winter 2013, Novorossiysk, Russia

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-6
Photo credits: Ruslan Myts

1st Place in Pure Art, Spring 2014, Denver, Colorado

creative-best-wedding-photography-awards-2014-ispwp-contest-3
Photo credits: Nathan Welton
Credit   boredpanda

ไม่มีความคิดเห็น: