วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ปกติ จุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2557

รับตรง ปกติ จุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557

รับตรง ปกติ จุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

1. คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 625 คน

คุณสมบัติ : ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)


2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 590 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


3. คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 200 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


4. คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 790 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.506. คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 790 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 3.25

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57

UploadImage

ปฏิทิน Admissions 2557   

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf


วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074


ด่วน เลื่อนปฏิทินแอดมิชชั่น Admissions 2557


ทปอ.คลอดปฏิทินรับสมัครแอดมิชชั่นปี 57 ขยับรับประชาคมอาเซียนลั่นเน้นงานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมร่วมชิงทีวีดิจิตอล ขณะที่ยกปมกยศ.ตัดถูกตัดงบฯ หารือในการประชุมครั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่าที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1 /2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์บ้านเมือง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2557 ให้สอดคล้องกัน ซึ่งใช้เฉพาะปี 2557 เท่านั้น 
 
โดยกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 2557 หรือ แอดมิชชั่นกลาง มีดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 มี.ค.ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.สอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค.นี้มหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยไปยังสอท.เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 พ.ค. 57

จากนั้น นักเรียนยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์วันที่ 5-9 มิ.ย. ก่อนแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันและประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลางวันที่ 12 มิ.ย.และกำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรงโครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 30 พ.ค. จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ แอดมิชชั่นกลางวันที่ 12-22 มิ.ย. 57 
รับสมัครแอดมิชชั่้นกลาง 15-22 มิ.ย. 
ชำระเงิน 15-24 มิ.ย.
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27-28 มิ.ย., 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 ก.ค. 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 57
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


นอกจากนี้ ทปอ.มีมติกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ โดยจะเน้นให้ทปอ.มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมไทยให้มากขึ้นทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการวิจัยให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมมือกันสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีมติขับเคลื่อนทีวีดิจิตอลของ ทปอ. ซึ่งขณะนี้ทปอ.มีความพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทันทีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้มีการยื่นส่วนกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ถูกตัดงบซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้กู้รายใหม่ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานั้นจะขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลและนำเข้าหารือใน ทปอ.ครั้งต่อไป.


ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐ


รวมปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 57

UploadImage

           จากสถานการณ์ทางการเมืองทำให้การสอบ GAT/PAT ของน้องๆ ม.6 ปีนี้ป่วยเป็นโรคเลื่อน หลายคนถามเข้ามากันเยอะว่าสอบ Admissions 57 มีสอบอะไรบ้าง การสอบใดสอบวันไหน ประกาศผลวันไหน อันไหนยังเปิดรับสมัครอยู่ หรือว่าอันไหนปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาเคลียร์ให้น้องทราบกันเลยค่ะว่าปฏิทินการสอบปีนี้จริงๆ แล้วเป็นยังไงกันแน่

UploadImage
1. การสอบGAT/PAT 2557 ก็คือการสอบที่สำคัญมากค่ะ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT (ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ) จะมีการสอบ 2 ครั้งด้วยกัน น้องๆ สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของส่วนกลางหรือที่เรียกว่า Admissions และคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 ยังสามารถนำไปยื่นสมัครรับตรงหลายๆ โครงการได้ด้วยนะคะ

*** การสอบGAT/PAT 2557 เลื่อนแค่วันสอบและวันประกาศผลสอบนะคะ วันรับสมัครยังเหมือนเดิม  


วันที่กำหนดการ
1 - 27 ตุลาคม 2556        รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
8- 11 มีนาคม 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
12-23 มีนาคม 2557รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557http://www.niets.or.th/
24 เมษายน 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
http://www.niets.or.th/
26-29 เมษายน 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
29 พฤษภาคม 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
http://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9197

UploadImage
2. การสอบ O-Net เป็นการสอบที่ใช้วัดผลการเรียนทั้งประเทศจะมีสอบกัน 3 ระดับชั้นได้แก่ ป.6 ม.3 และม.6 การสอบนี้สำคัญเช่นกันค่ะเพราะ คะแนน O-Net ของม.6 ต้องนำไปใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Admissions และเร็วๆ นี้ก็มีข่าวมาว่าผู้ใหญ่เขาจะปรับค่าน้ำหนัก O-Net ของปีการศึกษา 2557 ขั้นต่ำต้อง 30% ถ้าใครได้คะแนนไม่ถึง 30% ก็จะเรียนไม่จบ ลองคิดดูสิว่าถ้าสอบตรงติดแล้วแต่คะแนนสอบ O-Net ไม่ถึงขั้นต่ำน้องก็จะเรียนไม่จบ ซึ่งการสอบ O-Net นี้ น้องๆ ก็ต้องตั้งใจสอบให้เต็มที่เช่นกัน

*** สำหรับน้องๆ ม.6 สายสามัญไม่ต้องสมัครค่ะ โรงเรียนจะสมัครสอบให้ แต่สำหรับน้องๆ ที่เรียนเทียบเท่าจะต้องสมัครสอบเพื่อใช้คัเลือกเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ


วันที่กำหนดการ
1-15พฤศจิกายน 2556สมัครสอบ O-Net เฉพาะนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***               
5 มกราคม 2557เป็นต้นไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ http://www.niets.or.th/
15-16 กุมภาพันธ์ 2557สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
(ป.6 สอบ 8 กุมภาพันธ์ 2557
ม.3 สอบ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 )
31มีนาคม 2557ประกาศผลสอบ O-Net ม.6http://www.niets.or.th/
(ป.6 และ ม.3 ประกาศผลสอบ 19 มีนาคม 2557)
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/8867

UploadImage


3.การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คือการสอบที่จะเอาผลคะแนนไปใช้ในการสอบตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งการสอบนี้ก็จะนำไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งค่ะ

วันที่กำหนดการ
1 - 24 พฤศจิกายน 2556 รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
4 - 5 มกราคม 2557 สอบ 7 วิชาสามัญ
11 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญhttp://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9049
 

UploadImage
4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระบบนี้ใช้สำหรับน้องๆ ที่สอบติดรับตรง และมหาวิทยาลัยที่น้องสอบติดนั้นต้องเข้าร่วมกับระบบนี้ ใครสอบติดก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ว่าจะเอาและเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ Admissions ค่ะ ถือว่าดีเพราะคนเก่งก็จะได้ไม่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นและมหาวิทยาลัยก็ได้จำนวนนิสิตนักศึกษาครบจำนวน  ถ้าใครไม่ติดรับตรงก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยค่ะ

*** ใครอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)สามารถเช็คได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.enn.co.th/8662


วันที่กำหนดการ
23 พฤษภาคม 2557                                 มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่วิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก
5 มิถุนายน 2557   สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน  
 
 

UploadImage
5.ปฏิทิน Admissions 2557   Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf

วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ส่องประวัติการศึกษา โอปอล์- หมอโอ๊ค เรียนเก่งมากทั้งคู่

เรียกว่าหวานกันน้ำตาลเรียกพี่เลยก็ว่าได้ สำหรับคู่สามี-ภรรยาคู่ใหม่ ของวงการบันเทิง หมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุลและ พิธีกรสุดแซ่บ โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ โดยทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ท่ามกลางความยินดีของทั้งพ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมถึงเหล่าแฟนคลับที่ติดตามคอมเม้นต์ทั้งทาง ig และ facebook ของหมอโอ๊คและโอปอล์ อย่างมากมาย ล่าสุดใครที่เป็นเพื่อนกับหมอโอ๊คทางเฟสบุ๊กคงได้เห็นหมอโอ๊คเปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นแต่งงานแล้ว เรียกว่า หวานจริงๆ คู่นี้
สำหรับประวัติการศึกษาของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ก็เรียกว่าเรียนเก่ง สมกันมากๆ โดยหมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจึงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหมอโอ๊คก็เรียนดีจนสามารถคว้า เกียรตินิยมอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ หลังจากจบปริญญาตรีหมอโอ๊คก็ศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านตจวิทยา (ผิวหนัง) ที่ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านเจ้าสาวหมาดๆ โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนราชินีบน และเข้าศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ต.อ.รุ่น 60) แผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส (เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมสูงมากๆ) เมื่อต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โอปอล์เลือกเอ็นทรานเข้าศึกษาต่อที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และจบการศึกษาด้วย เกียรตินิยมอันดับ 2 สำหรับกุญแจที่ทำให้โอปอล์ขยันและใส่ใจกับการเรียนมากๆ โอปอล์เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า... "ปอล์เคยคับแค้นตัวเอง มากที่ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินเลย ถ้าเด็กๆ ปอล์เกิดมาสวย หน้าตาดี ปอล์ก็คงไปเป็นพริตตี้แล้ว ปอล์ไม่มีความสามารถพิเศษอะไร ร้อง เล่น เต้นระบำ ปอล์ทำไม่เป็น สิ่งที่ปอล์ทำได้ตอนนั้นก็คือตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ทำยังไงก็ได้เพื่อให้พ่อกับแม่มีน้ำหล่อเลี้ยงใจ เพราะปอล์รู้สึกว่ากำลังใจของพ่อแม่ก็คือลูก ถ้าเรามัวแต่จะสร้างปัญหา เราก็คือลูกทรพี แต่ดีที่ปอล์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ทุกครั้งที่พ่อกับแม่ไปหาที่โรงเรียนก็มักจะได้รับคำชมจากครูบาอาจารย์กลับ มา เพราะปอล์เป็นเด็กเรียนเก่ง เป็นประธานนักเรียน เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่เด็กจนโต เกรดเฉลี่ยปอล์ไม่เคยต่ำกว่า 3.70 ไม่เคยต้องเรียนพิเศษ เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเราหาเงินช่วยพ่อแม่ไม่ได้ เราก็ต้องแบ่งเบาภาระท่าน โดยการเป็นลูกที่ดี เป็นพี่ที่ดี และตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด"

เป็นยังไงกันบ้างได้ทราบประวัติการศึกษาของทั้งหมอโอ๊คและโอปอล์ เรียกได้ว่าเรียนเก่งมากด้วยกันทั้งคู่ รับรองถ้ามีลูกต้องสมองดี เรียนเก่งแน่ๆ ^^

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : @oak_smith, @opalpanisara
เรียบเรียง  http://campus.sanook.com

จบ ม.6 ยังไม่มีที่เรียน แล้วยังไง !!??


เมื่อก่อนเคยคิดว่าชีวิต ม.6 ไม่เห็นจะมีไรมาก
มา รร.ก็ได้ไม่มาก็ได้
สอบๆ ไปหลายๆ ที่เดี๋ยวก็ติดเองแหละ
แต่พอปัจจุบันมาเจอกับตัวเองแล้ว
มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยจริงๆ ค่ะ
และยิ่งเมื่อผลการสอบออกมาแล้ว
แล้วปรากฏว่าเราสอบไม่ติดเนี่ย
บอกตามตรงเลยค่ะ
ว่าเราเองก็แทบจะรับไม่ได้เหมือนกันค่ะ
แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะ
ถึงจะท้อมากแค่ไหน
เหนืื่่อยมากเพียงไร
เราก็ต้องสู้  สู้ให้ถึงที่สุด
เพราะนั่นเราไม่ได้ทำเพื่อใคร
แต่เราทำเพื่อนอนาคตของเรา
เด็ก ม.6 ทุกคนสู้ๆ ค่ะ
sodachangMon 
.......................


ใครที่ท้อ ใครที่เครียด ใครสอบกี่ที่ก็ไม่ติด 
ผมขอบอกเลย มีเด็กกว่า 1 แสน ที่ยังไม่มีที่เรียนครับ
งานนี้ไม่ได้แข่งกันที่ความรู้ ความฉลาด
แต่แข่งกันที่กำลังใจ และความอดทน
สู้ต่อไปตราบเท่าที่ตายังมองเห็น มือเท้าขยับได้
หัวใจยังเต้นอยู่ 

kla.unigang

.......................


ชีวิตเราไม่ได้จบอยู่แค่การสอบตรง
เรายังมีแอด มีหลังแอด มีม.เปิด
แต่เราเชื่อว่าเพื่อนๆต้องได้ม.รัฐแน่นอน

,,เราสู็เพื่อนพ่อ แม่ อนาคตที่ดีของเราเอง
ที่สำคัญคือตัวของเรา

ทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่ใจของเราเท่านั้นเอง

อย่าท้อนะเราต้องผ่านมันไปด้วยกัน
ทุกคนอย่าทิ้งกันอย่าเห็นแก่ตัว
รักเพื่อนรักตัวเองให้มากๆ
วันใดที่ท้อแสดงว่าไม่รักตัวเองแล้วล่ะสิ
ถ้ารักตัวเองต้องสู็ต้องเอาความสุขความสมหวัง
มาให้ตัวเองและถึงวันนั้น
ไม่ใช่แค่เพ่ื่อนๆที่มีความสุข
คนที่จะยิ้มกว่าเพื่อนๆและให้กำลังใจเพื่อนๆเสมอมาอย่างพ่อแม่
เค้าจะยิ้ม :) แก้มปริยิ่งกว่าเราอีกนะ


ๆนะของให้เพื่อนๆและเราสมหวังนะ

ให้กำลังใจกันบ่อยนะ
รู้สึกว่าเพื่อนจะดูเหนื่อยและล้ากัน

รักทุกคนนะ

Friendship 60971sa

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2557

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
การรับสมัครและอัตราค่าสมัคร 
          - สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร ์-วันศุกร์  โดยผู้สมัครนําใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร ์และ วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตกําแพงแสน อาคาร 11 ชั้น 1 โดยเสียค่าสมัครคนละ 300 บาท
          - สมัครทางไปรษณีย ์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย ์ต้นทางประทับตรา)โดยส่งจดหมายลงทะเบียน พรอมเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย และธนาณัติ ค่าสมัครจํานวน 300 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม น.ส.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ กําแพงแสน มาที่ โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจําตัวเขาสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ ์ (นําบัตรประชาชนมาแสดงขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบดวย) 

 ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
- กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่
- ใบสมัคร คลิกที่นี่

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

การรับปริญญาที่อเมริกา กับเมืองไทย ต่างกันอย่างไร ???
ก่อนอื่นเลย ผมอยากจะบอกว่า  ผมไม่มีเจตนาที่จะพูดเปรียบเทียบ
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย
หรือยกย่องพิธีการรับปริญญาบัตรแบบอเมริกาแต่อย่างใด
ผมเกิดและเรียนจบที่อเมริกาซึ่งวัฒนธรรมแตกต่างกันมากก็เลยเล่าสู่กันฟัง
แค่อยากให้เพื่อนๆเก็บสาระความรู้ก็แค่นั้น ขอบคุณที่เข้าใจนะครับ

    รับปริญญาที่อเมริกาเขาจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 3
  ไปแต่งหน้าทำผมเหมือนที่เมืองไทยมั๊ยน๊าาา  

  
     

ที่เมืองไทย   เริ่มทยอยรับตั้งแต่ มิถุนายน เป็นต้นไป
                   บางมหาวิทยาลัยรับเร็ว บางมหาวิทยาลัยก็รับช้า
ที่อเมริกา      บางมหาวิทยาลัยสอบไฟนอลวันนี้                                                                                                                             
                    วันมะรืนก็รับได้เลย
                  โดยต้องแจ้งกับอาจารย์ว่าจะรับปริญญา
                  อาจารย์เค้าจะเร่งตรวจข้อสอบให้
                   ถ้าผ่านหมดไม่ติดอะไร ก็เตรียมรับปริญญาได้เลยครับ
                   

ซ้อมกี่รอบ
ที่เมืองไทย      ซ้อมอย่างน้อย 2 รอบค่อยรับจริง
ที่อเมริกา       ไม่มีการซ้อมอะไรทั้งสิ้น 
                     อย่างผมรับตอน 2 ทุ่ม 6 โมงเย็น
                     ก็ค่อยไปลงชื่อว่าจะนั่งตรงไหน  แล้วก็จัดแถว
                     

คนมารับเยอะมั๊ย?
ที่เมืองไทย    ญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีเยอะมากๆๆ
ที่อเมริกา     ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ ใครจะมาไม่มาก็ได้
                     ส่วนมากก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆ


บรรยากาศเป็นยังไงน๊าาา?
ที่เมืองไทย    บรรยากาศคึกคักมาก มีของขายเต็มเลย
                    มีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลย
ที่อเมริกา     ไม่มีของขายในมหาวิทยาลัย
                   อย่างมากก็มีดอกไม้ช่อเล็กๆในหอประชุม


ถ่ายรูปเยอะมั๊ย?
ที่เมืองไทย    เพื่อนๆเค้าถ่ายรูปกันตั้งแต่เช้า
                     เดินถ่ายรูปทุกมุมของคณะและมหาวิทยาลัย
                    โพสท์ท่าถ่ายรูปแบบไม่มีใครยอมใคร  555
ที่อเมริกา     ถ่ายรูปพอเป็นพิธี ไม่ค่อยมีใครถ่ายอะไรมากมาย
                    แล้วก็ไม่มีเดินถ่ายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
                   เพราะมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆ 


พิธีการเป็นยังไงน๊าาา?
ที่เมืองไทย        บางมหาวิทยาลัยรับกับพระบรมวงศานุวงศ์
                        ซึ่งผมรู้สึกว่า บัณฑิตไทยโชคดีที่สุดในโลกเลย             
ที่อเมริกา         พิธีการจะให้ความสำคัญตรงที่
                  เค้าจะเชิญบุคคลสำคัญ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
                  มาพูดเล่าประสบการณ์ให้ฟัง  บัณฑิตจะตั้งใจฟังมาก
                  จากนั้นจะเป็นพิธีการรับปริญญา โดยรับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
                  ก่อนลงจากเวทีจะมีอาจารย์จากคณะต่างๆมาแสดงความยินดีกับเรา
                  ไล่จับมือกันทุกคน อาจารย์จะอวยพรให้เรา
                  ยิ่งตอนขึ้นไปรับปริญญา เพื่อนๆและครอบครัวของคนที่รับ
                  สามารถแหกปากร้อง กรี๊ด ส่งเสียงแสดงความยินดีอะไรก็ได้
                  บางคนรับปริญญาเสร็จ จับมือกับอธิการบดีแล้วร้องกรี๊ดก็มี