วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ย้อนรอยวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ 25 ปีที่ผ่านมา!!


หลายคนมีโทรศัพท์มือถือไว่ใช้งานกันเกือบทุกคนแน่นอน แต่ใครจะจำได้บ้างว่าว่าตอนนี้วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ มันมีพัฒนาการผ่านมานานแค่ไหนแล้ว?

ภาพ designboom ©
ดังนั้นวันนี้ทางทีมงานขอย้อนความหลังกันหน่อยเมื่อเว็บไชต์ designboom.com ได้นำเสนอข่าวการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ "วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ" โดย NTT DOCOMO โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
โดยนิทรรศการได้พูดถึงวัฒนธรรมโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นจากปี 1987 ถึงปัจจุบัน เสนอเอกสารภาพความคืบหน้าในแง่ของขนาดรูปร่างรูปแบบสีและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์มือถือในปัจจุบัน
จาก 1987 ถึง 1997
จากปี 1997 ถึง 2000
จากปี 2000 ถึง 2003
จากปี 2003 ถึง 2005
จากปี 2005 ถึง 2007
จาก 2007 ถึง 2009
จาก 2009
จาก 2010 ถึง 2012
โทรศัพท์มือถือที่เป็นผลงานของปี 2012
โทรศัพท์มือถือ (TZ803B) ปล่อยออกมาในกุมภาพันธ์ 1989 ภาพ designboom ©
Dora ปล่อยในเดือนเมษายน 1998 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์ WRISTOMO เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2003 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์ P253i ออกในเดือนพฤศจิกายน 2004 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์ 'F801i ออกในเดือนธันวาคม 2007 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์ SH-04B เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2009 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์ไม้ SH-08C เปิดตัว มีนาคม 2011 ภาพ designboom ©
โทรศัพท์มือถือเป็นผลงานของ docomo ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา

ประกาศผลวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 2556

ประกาศกสพท.ฉบับที่ 4 เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศกสพท.ฉบับที่ 3 เรื่องกำหนดการคัดเลือกฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  แบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศกสพท.ฉบับที่ 2 เรื่องการประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 


จัดเวที 'แอดมิชชั่นฟอรั่ม' นัดถกปรับปฏิทินวันสอบ เริ่มรับตรง ม.ค.


จัดเวที “แอดมิชชั่นฟอรั่ม” นัดถกปรับปฏิทินวันสอบ จากเดิมรับตรงเดือน ก.ค. หรือเทอมแรกของ ม. 6 อาจเขยิบเป็นเดือนม.ค.หรือปลายเทอม 2...

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม พิจารณาปรับปฏิทินการสอบระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยขยับการสอบ 7 วิชาสามัญกับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งสอบใกล้กันนั้น ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม เปิดเผยว่า คณะทำงานจะนัดหารือทุกฝ่ายในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้แก่ ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตัวแทนมหาวิทยาลัยใน ทปอ. ซึ่งเปิดรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งใช้ผลสอบ 7 วิชาสามัญ และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับแบบรับตรง ซึ่ง ทปอ.ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างๆ รับตรงในช่วงเวลาเดียวกัน จากเดิมระบบรับตรงจะเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่เดือน ก.ค. หรือเทอมแรกของ ม. 6 ซึ่ง ทปอ.ยึดหลักการขอให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตร ดังนั้น ก็จะหารือว่าจะขยับการรับตรงไปช่วงเดือน ม.ค.เป็นต้นไป หรือ ม.6 ปลายเทอม 2 ไม่เช่นนั้นเด็กจะกังวลตั้งแต่ขึ้นเรียน ม.6เทอมแรกและหากเป็นไปได้ก็อยากให้ใช้ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ หรือหากมหาวิทยาลัยต้องการใช้ข้อสอบของตนเอง ก็ขอให้รับสมัครช่วงเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติ ส่วนกรณีที่ สพฐ.กำลังหารือเกี่ยวกับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่อยากให้ สพฐ.เลื่อนตามมหาวิทยาลัย เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กอยู่ในห้องเรียนครบ.

คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต. 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง 2 กลุ่ม
          1) มีสัญชาติไทย
          2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย(01) สังคมศึกษา(02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ของเดือนตุลาคม 2555และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ของเดือนมีนาคม 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72)
          4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
          5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
          6) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
          7) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)
          คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
          หลักฐานการสมัคร
          1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา(รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4) สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET และ GAT/PAT พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5) สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 แล้วมีหลักฐานหนังสือรับรองการรับทุน จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กรอกตามแบบฟอร์ม อบต.1 ที่แนบท้ายประกาศ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร
          ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
          ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET และ GAT/PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
          ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์ Website: http://ag.kku.ac.th  และการรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบต่อไป
          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
          กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น
          ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
               นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร.082-1232191หรือ 043 202 360
ที่มา   http://goo.gl/Zv35w

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556


ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
๔. เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. ไม่มีความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๑. GPAX ร้อยละ ๓๐
๒. GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ ๓๐
๓. PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ ๔๐
๔. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน
๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนที่รับ   รับจำนวนทั้งหมด ๕ คน 
ขั้นตอนการรับสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.buu.ac.th หรือ http://thaimed.buu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๒๔, ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๓๑
๒. สมัครด้วยตนเอง
๒.๑ ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น ๒ ห้อง N๓๒๐๘ คณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมชำระค่าสมัครคัดเลือก จำนวน ๕๐๐ บาท
๓. สมัครทางไปรษณีย์
๓.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท
โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๓.๒ จัดส่งตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=2&id=2379

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


         ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          1.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          1.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้ (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          1.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          2.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/เท่านั้น
          2.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                    2.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
                    2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    2.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                    2.2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    2.2.5 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับสำเร็จหลักสูตร
                    2.2.6 สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT
          2.3 กำหนดการรับสมัคร
                    สมัครออนไลน์ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.
รายละเอียดทั้งหมด   http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6641