วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!


10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!

       ปัจจุบันจะเลือกเรียนอะไรต้องดูตามกระแสโลก โดยเฉพาะในต่างประเทศมีการวิจัยถึงแนวโน้มทางด้านอาชีพกันทุกปี เพื่อความมั่นคงในอนาคตว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วจะมีงานรับรองอย่างแน่นอน ที่สำคัญสามารถรู้ได้ว่าในอนาคตอีก 10-20 ปี ข้างหน้า งานอะไรจะเกิดจะบูม และที่สำคัญรายได้สูงจนติดอันดับ จากข้อมูลของเว็บไซต์ชื่อดังbusinessinsider.com ได้เผยแพร่ข้อมูลของ Michael Page ที่ได้สำรวจอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดใน 24 ประเทศทั่วโลก โดยอ้างอิงจากการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรายชื่อสาขาอาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุด จากรัฐบาลแห่งชาติในกลุ่มประเทศ OECD (Organisation for EuropeanEconomic Co-operation) ไปดูกันว่าทั้ง 10 อาชีพที่ Life on campus คัดมาให้ชมกันจะมีอาชีพใดบ้างที่ตลาดโลกต้องการสูงมากในแต่ละทวีป

       1. วิศวกรซอฟแวร์ และนักพัฒนา (Software engineers and developers) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
        วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการวิศวกรซอฟแวร์ มาควบคุมและดำเนินการผลิตโดยจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วย เนื่องจากทุกหน่วยงานจะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยจึงจะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ จึงทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน “วิศวกรซอฟแวร์ และนักพัฒนาซอฟแวร์” เป็นจำนวนมาก รวมถึงนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และนักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ต้องการสูงสุด 24 ประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย และโอเชียเนีย 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       2. วิศกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineers) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       อีกหนึ่งสาขาอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่หลายประเทศยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญรองลงมาจากวิศวกรซอฟแวร์ นั่นก็คืองานด้าน “วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์” เป็นสาขาย่อยของวิศวกรรมไฟฟ้า มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบและทดสอบวงจรรวม (ไอซี) แผ่นวงจรพิมพ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน ติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการสูงใน 19 ประเทศ ทั่วโลก 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       3. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineers) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มนุษย์หันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้น จนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตก็ยังเป็นสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง “วิศกรเครื่องกล” จึงมีความสำคัญมากต่อระบบอุตสาหกรรม นอกจากการออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ แล้ว วิศวกรเครื่องกลยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน เรือ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผลการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้พบว่า งานด้านวิศกรรมเครื่องกลมีความต้องการสูงในหลายประเทศทั้งในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ-ใต้ และโอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบเอเชีย รวมทั้งหมด 19 ประเทศด้วยกัน 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       4. พยาบาล (Nurses) 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       อาชีพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูงมากทั่วโลก ที่สำคัญอัตราค่าจ้างเฉลี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หน้าที่หลัก ๆ ของพยาบาลก็คือ การดูแลผู้ป่วย เป็นผู้ช่วยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ Registered nurse (RN) ที่ต้องไปเฝ้าดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความต้องการที่สูงมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษัทที่ให้บริการ Home care เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุมากขึ้น และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ป่วยพักฟื้นอยู่ที่บ้านมากกว่าสถานพยาบาล ประเทศที่มีความต้องการพยาบาลทั้งหมด 18 ประเทศ เป็นประเทศในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย ยกเว้นอเมริกาใต้ และเอเชีย 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       5. แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ (Doctors and medical practitioners) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       หลายประเทศทั่วโลกขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แขนงต่าง ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงแล้ว ยังกล่าวได้ว่า “แพทย์” เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดอาชีพหนึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง แต่ความกดดันทางด้านการทำงานก็สูงไปด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นคณะอันดับต้น ๆ ของนักศึกษาจากทั่วโลก แต่ก็สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้ไม่มากนัก จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แพทย์เป็นอาชีพหนึ่งที่ยังขาดแคลน ด้วยการศึกษาที่ค่อนข้างยาก ใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย และโอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบอเมริกาใต้ 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       6. วิศวกรโยธา (Civil Engineers) 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       การศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับโลก เป็นบุคลที่วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร “วิศกรโยธา” จึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก รวมไปถึงรายได้ที่ยังคงดีต่อเนื่องสม่ำเสมอของวิศวกรรมสาขานี้ จากผลการสำรวจพบว่าในประเทศกลุ่มทวีปต่าง ๆ ยังคงขาดแคลนวิศกรโยธา ยกเว้นกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       7. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       อีกหนึ่งสาขาวิศวกรรมที่มีสาขาย่อยที่กว้างมาก ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ "ไฟฟ้า และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกาพบว่ามีวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมากทำงานในบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสื่อสาร หรืออิเลคโทรนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมทางด้านนี้กำลังเติบโต ทำให้เกิดความต้องการวิศวกรที่มีคุณสมบัติด้านนี้เป็นจำนวนมาก ยังคงเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในแถบยุโรป มากถึง 11 ประเทศ อเมริกาเหนือ-ใต้ และประเทศในหมู่เกาะโอเชียเนีย 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       8. นักวิเคราะห์ข้อมูลไอที (IT data analysts) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดสำหรับการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ที่มีกระแสมาช่วงระยะเวลาหนึ่งและเป็นในหลายประเทศทั่วโลก เพราะปัจจุบันการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องอาศัยระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะทุ่มงบประมาณมากมายเพื่อที่จะวางระบบด้านไอทีอย่างดี แต่ก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติได้ ดังนั้น ในหลายประเทศยังคงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีเป็นจำนวนมาก ในโซนยุโรป 7 ประเทศ, อเมริกาเหนือ (USA), อเมริกาใต้ (บราซิล), เอเชีย (เกาหลีใต้) และเอเชียเนีย (ออสเตรเลีย) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       9. นักบัญชี (Accountants) 


10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!

         
       ในทุก ๆ ธุรกิจต้องการ “คนทำบัญชี” และมีนักบัญชีมากกว่า 1 ล้านคน ที่ได้รับการจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอาชีพที่สำคัญมากสำหรับทุกกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงไม่น่าแปลกใจที่ในหลายประเทศสาขาการศึกษาด้านบัญชีจะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถการันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน ที่สำคัญรายได้เฉลี่ยต่อปีถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เพราะงานของนักบัญชีนั้นสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน่วยงาน รวมไปถึงการนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ และมีความต้องการนักบัุญชีที่สูงมากเกือบทุกประเทศจาก 5 ทวีป  
 


10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       10. ผู้จัดการวิศวกร (Engineering Managers) 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
         
       ผู้จัดการวิศวกรที่จะคอยดูแลและกำกับทีมงานวิศวกรรม ในการพัฒนาทดสอบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รับผิดชอบการติดตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิต ออกแบบ การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำต่าง ๆ ทางด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการสูงอยู่ในอันดับที่ 10 จากประเทศยุโรปทั้งหมด 7 ประเทศ, อเมริกาเหนือ (แคนาดา) และโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย) 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!

       
10 อาชีพ ที่ตลาดโลกต้องการ 
 

10 อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ!
        หมายเหตุ
       "โอเชียเนีย" หมายถึง กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื้อที่ราว 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร เล็กกว่าทวีปเอเชียถึง 6 เท่า ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะพอลินีเซีย หมู่เกาะไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย เป็นกลุ่มของหมู่เกาะจำนวนมากนับพันเกาะ อย่างไมโครนีเซียมีในครอบครองกว่า 600 เกาะ
       
      
เรียบเรียงข้อมูลโดย manager

เปิดใจสาวเรียนดี แนน ณัฐินี...ชีวิตไม่มีคำว่าสาย


เปิดใจสาวเรียนดี แนน ณัฐินี...ชีวิตไม่มีคำว่าสาย

          “ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ” คติประจำใจบนเส้นทางชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตต้องผ่านช่วงมรสุมพัดเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ นางสาวณัฐินี ปัญญาวงศ์พิทักษ์ หรือ แนน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ สาวนักสู้ที่มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายชีวิตที่เธอวางไว้
       
        แนน - ณัฐินี ชีวิตบนทางขรุขระ 


เปิดใจสาวเรียนดี แนน ณัฐินี...ชีวิตไม่มีคำว่าสาย
ช่วยงานอาจารย์
         ชีวิตวัยเด็กของแนนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอเล่าว่า พ่อและแม่หย่าร้างกันตั้งแต่เธอเด็กๆ เธอจึงอยู่กับยายจนกระทั่งอายุ 5 ขวบ ก็มีโอกาสย้ายมาอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงที่บ้านคลอง 11 และเนื่องจากแม่ของตนเองเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้พอที่จะส่งเสียตนเองในเรื่องของการเรียน พ่อเลี้ยงจึงเป็นคนหาเงินส่งเรียนจนกระทั่งแนนสำเร็จการศึกษา (สายวิทย์-คณิต) จากโรงเรียนธัญรัตน์ 
       
        หลังจากนั้นเธอก็สอบเข้าเรียนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่า ชอบเรียนชีววิทยา และมีความตั้งใจที่จะเข้าทำงานที่ศูนย์วิจัยทะเลจังหวัดกระบี่ ตอนนั้นเธอมีความสุขมากที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ แต่พอช่วงปี 3 ของมหาวิทยาลัย เธอเกิดปัญหาทางครอบครัว (มีปัญหากับพ่อเลี้ยง) จึงได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่หอพัก และจำเป็นต้องหางานทำ เพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งค่าเทอม และการกินอยู่ประจำวัน
       
        นักสู้สาวตัวจริง 
           งานแรกที่เธอทำ คือ การรับล้างจานที่ร้านโจ๊ก โดยทำงานตั้งแต่ 17.00 - 03.00 น. ได้ค่าแรงวันละ 120 บาท และด้วยความสงสารป้าเจ้าของร้านเลยขึ้นเงินให้เป็น 200 บาทต่อวัน แต่ด้วยความที่ตนเองเรียนแล็ปชีววิทยา บางวันต้องเฝ้าแล็ป ทำให้เวลาในการเลิกเรียนไม่ตรงกับเวลาที่ต้องไปทำงาน เธอจึงตัดสินใจหยุดงานที่ร้านโจ๊ก หลังจากนั้นก็มีรุ่นพี่แนะนำให้ไปทำงานร้านไอศกรีมเซเว่นเซ้นช่วงหลังเลิกเรียนและวันที่ไม่มีเรียน ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 25 บาท ซึ่งตก ประมาณ 8,000 บาท/เดือน 
       
        ช่วงนั้นเธอทำงานถึง 2 ที่ เมื่อร้านไอศกรีมปิด ก็ไปเป็นพนักงานเชียร์เครื่องดื่มที่เป๋าตุ๋งกุ้งย่าง (คลอง 2) ได้วันละ 300 บาท เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 ต้องออกฝึกงานและการฝึกงานไม่มีเงินให้เธอจึงขาดรายได้ แต่โชคดีที่ฝึกงานให้เงินด้วย ชั่วโมงละ 25 บาท วันละ 8 ชั่วโมง 6,000 บาท/วัน 
       
        “เขาคงสงสารหนู” 
       
        รายได้ที่ได้มานั้นพอเป็นค่าใช้จ่ายค่าหอพัก แต่เทอมที่จะมาถึงไม่พอค่าเทอม ประกอบกับช่วงนั้นตนเองไม่ได้ปรึกษาใคร เธอจึงคิดเพียงแต่ว่าต้องหยุดเรียน เพื่อทำงานเก็บเงิน และคิดเสมอว่าจะกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อมีความพร้อมทางการเงิน
       
        หนทางสู่การเป็นนักเรียนดี 'ทุนเพชรบัวสวรรค์' 
 

เปิดใจสาวเรียนดี แนน ณัฐินี...ชีวิตไม่มีคำว่าสาย

         เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็สามารถทำงานเก็บเงินได้พอจะมีค่าเล่าเรียนจึงคิดจะกลับมาเรียนอีกครั้ง โดยเลือกเรียน สาขาวิชาการตลาด ตามคำแนะนำของพี่ที่รู้จักและญาติ เพราะเห็นว่าตอนที่ทำงานนั้นเธอสามารถขายบัตรและทำยอดบัตรสมาชิกได้เยอะ 
       
        “หลังจากกลับมาเรียน ก็ปฏิญาณกับตนเองว่าต้องให้จบการศึกษา ต้องตั้งใจเรียน” 
       
        ด้วยความตั้งใจจริงของแนนส่งผลให้เกรดเฉลี่ยของเธอมากถึง 4.0 ซึ่งต่างกับตอนที่เธอเรียนสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้เพียงแค่ 2.8 เท่านั้น นอกจากนี้เธอยังได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่ากับนักศึกษาทุกคณะที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 ของทุกภาคการเรียน ไม่มีเกรด D และเป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดของคณะ
       
        การได้รับทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอม เธอจึงหาเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเลือกทำงานร้านเช่าการ์ตูนแถวมหาวิทยาลัยหลังเลิกเรียน ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือเวลาว่างก็ทำงาน PC สินค้า ซึ่งทั้งสองงานรายได้ต่อเดือน 8,000 - 10,000 บาท เธอบอกว่าทำงานร้านเช่าการ์ตูนมีเวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้น และเงินที่ได้จากการทำงานจะเก็บไว้และประหยัดให้ได้มากที่สุด 
       
        ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง 

เปิดใจสาวเรียนดี แนน ณัฐินี...ชีวิตไม่มีคำว่าสาย
         แนนเผยเคล็บลับในการเรียนของตนเองที่เธอทำเป็นประจำและส่งผลให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ว่า
        
        “ตั้งใจเรียนในห้องเรียน พยายามจดประเด็นที่สำคัญ แนนจะอ่านหนังสือสอบก่อนสองอาทิตย์และพยายามหาคลิปการสอนในยูทูป”
       
        แนนวางเป้าหมายไว้ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาอยากทำงานธนาคาร หรือไม่ก็พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลว่า อายุของตนเองจะเกิน และตามสถานที่ต่างๆ จะไม่รับเข้าทำงาน เธอเลยคิดว่าต้องขยันกว่าคนอื่น เธอย้อนกลับไปเล่าถึงความลำบากช่วงแรกที่ย้ายออกมาจากบ้านว่าตอนนั้นเธอไม่มีแม้แต่ทีวี วงจรชีวิตเลยมีแค่กลับมาจากการทำงานก็เข้านอน
       
        “เวลาที่ท้อ ร้องไห้เดี๋ยวก็หาย” 
       
        เธอเล่าว่าเวลาที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนสมัยมัธยม และฝากถึงเพื่อนๆ หรือใครก็ตามที่มีปัญหาคล้าย กับตัวเอง ว่าอยากให้คิดทบทวนให้มาก หรือเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้เวลาที่เธอมีปัญหา เธอก็เลือกที่จะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเอง
       
        ปัจจุบันแม้ว่าแนนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ยังพบเจอกับปัญหา คือการที่แม่ป็นอัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และน้องชายมีอาการป่วยทางประสาท เธอจึกมักจะไปเยี่ยมแม่และน้องชายเมื่อมีเวลาว่างเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนในครอบครัว นอกจากนี้เธอก็ได้ปฏิญาณกับตนเองว่าจะพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และในอนาคตเธอจะต้องมีบ้าน สามารถเลี้ยงดูแม่ได้ และเธอยังส่งต่อความเชื่อเพื่อให้กำลังใจผู้คนว่า
       
        “ความตั้งใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ ล้วนเกิดจากตัวเรา ขอให้ทุกคนที่หมดหวังท่องจำไว้เสมอว่า ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ 
Credit  Manager

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59
โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559รับตรงทั่วประเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 14 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 42 คน
เปิดรับสมัคร 16-28 ธันวาคม 2558
รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

เอกสารประกอบ: 


Read more at http://www.unigang.com/Article/29472#UUkT3OKIVVsxkd1x.99

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ระเบียบการ รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร 59


เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสอบตรง เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม

โครงการสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะโครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เช็คด่วน งานเข้าอีกแล้ว 26 รายชื่อสถาบันเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ตัดสิทธ์แอดกลาง !!


ปกติจะมีแต่ ม.รัฐ เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ และส่งรายชื่อตัดแอดกลาง แต่ปี 59 นี้งานเข้าอีกแล้ว ปีนี้มี ม.เอกชนและม.รัฐราชภัฏ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นหลายสถาบัน ดังนั้นต้องเชคให้ดีก่อนว่าสถาบันที่เราสมัครร่วมเคลียริงเฮาส์ ไหม
ปล. เคลียริงเฮาส์  คือระบบคัดรายชื่อผู้สอบติดรับตรง จะต้องเลือกรับตรงเพียง 1 สถาบัน ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์จะถือว่าสละสิทธ์ และจะแอดกลางได้ แต่ถ้ายืนยันสิทธ์ใน เคลียริงเฮาส์ เพื่อจะเข้ารับตรง ก็จะโดนตัดสิทธ์สมัครแอดมิชชั่นกลาง4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม


4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม

          อีกหนึ่งวันพิเศษของหนุ่มสาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2557 กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. สร้างความปลื้มปิติให้แก่บัณฑิตและครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมาก 


4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จยังหอประชุม สจล.โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.รับเสด็จ

         ในบรรยากาศท้องฟ้าสดใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในรั้วสถาบัน เนืองแน่นด้วยหนุ่มสาวบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะออกไปทำงานรับใช้สังคมประเทศชาติในส่วนต่าง ๆ ภายในงานมีทั้งช่อดอกไม้ ตุ๊กตาหลากสีสัน ที่นำมาแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา แต่สิ่งที่สะดุดตาผู้พบเห็นมากที่สุดคงจะเป็นซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกที่มี 4 ข้อความโดนใจบัณฑิตใหม่ อย่าง I am an Engineer , NEVER SAY NEVER , YES,I CAN กับ MAKE IT HAPPEN มาดูกันว่าบัณฑิตมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความเหล่านี้ 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
ธนกานต์ วิธิระประเสริฐ (เซฟ)

         ธนกานต์ วิธิระประเสริฐ (เซฟ) บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้ความเห็นว่า
       
        “ชอบคอนเซปท์ I am an Engineer เพราะสะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบในการเป็น วิศวกรของประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยกับวิชาชีพอื่น หากมองไปรอบตัวก็จะพบว่าวิศวกรรมมีอยู่ทุกหนแห่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร สมาร์ทโฟน ลิฟต์ บันไดเลื่อน อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ระบบการผลิต อุปกรณ์การแพทย์ ล้วนเป็นงานที่วิศวกรวิจัยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว”
       
        นอกจากนี้เธอยังเชื่อมโยงไปยังประชาคมอาเซียน
       
        “วิศวกรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ เนื่องจากวิศวกรทำงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคนอื่น หัวใจสำคัญของวิศวกรรุ่นใหม่จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมควบคู่กัน ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
วงศกร อิศรพร (ก๊อต)

         วงศกร อิศรพร (ก๊อต) อดีตประธานนักศึกษาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันทำงานที่ บ.เอเชีย แปซิฟิก ปิโตร เคมีคอล กล่าวว่า 
       
        “ผมชอบคำนี้ YES, I CAN ในการที่จะทำอะไรนั้น พลังใจต้องมาก่อน การเปิดใจ มีทัศนคติทางบวกทำให้เรามีพลังที่จะเรียนรู้ 4 ปีที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกับการเรียนวิศวกรรมเคมี จนถึงวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนทั่วไปมองว่าคนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า GEN ME มีความคิดของตนเองเป็นใหญ่ เติบโตมากับไอทีและกล้าแสดงออก ในชีวิตการทำงานจริงกับคนหลายวัยในออฟฟิส เราต้องปรับตัวให้เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ รับฟังผู้อื่นด้วย ใช้เหตุผลเป็นหลัก มีน้ำใจและความอ่อนน้อมอย่างไทย ช่วยเหลือกันและกัน”
       
        เขาได้ทิ้งท้ายถึงเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมทำงานเช่นเดียวกับตนเอง
        
        “ฝากข้อคิดถึงน้องๆนักศึกษาว่าทุกคนล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเอง ไม่มีใครที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่อง คนที่ฉลาดต้องรู้จักใช้จุดเด่นและความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้น รวมทั้งต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยครับ” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
ธันยธร ทองมณี (ต๊อกแต๊ก)

         ทางด้านธันยธร ทองมณี (ต๊อกแต๊ก) บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันได้เข้าทำงานที่ บ.จาโตโค (ประเทศไทย) จก. กล่าวว่า 
        
        “โดนใจกับคำว่า NEVER SAY NEVER ตรงกับตัวเรา อะไรที่คิดแล้วว่าดี มีประโยชน์ จะไม่ปฏิเสธหรือท้อถอยเลยค่ะ”
        
        เธอถ่ายทอดประสบการณ์สมัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ว่า
        
        “ตั้งแต่สมัยเรียนต๊อกแต๊กได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพความอบอุ่น เรียนรู้การเข้าสังคมและทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ฝึกฝนให้เรามีความอดทน กล้าคิด กล้าทำ และสร้างสรรค์ จนวันนี้เราเข้าสู่ชีวิตการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานไม่ว่าจะยากหรือง่าย เราจะมองว่าเป็นโอกาสของเราที่จะเรียนรู้และท้าทายให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆ ได้คิดวิเคราะห์ ใช้ความพยายามที่จะทำมันออกมาให้ดี หากเราปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ หรือไม่ทำอย่างเต็มที่ เท่ากับเราตัดโอกาสที่จะเติบโต”
       
        ไม่เพียงเท่านั้นบัณฑิตสาวยังฝากถึงน้อง ๆ อีกว่า ในการค้นหาตนเองให้เจอ จะต้องเรียนรู้และจริงจังในวัยเรียน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือร่วมทำกิจกรรมชมรมต่างๆ เพราะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
กษิดิศ นาคทรรพ (โบ้ท)

         ปิดท้ายด้วย กษิดิศนาคทรรพ (โบ้ท) บัณฑิตหนุ่มสาขาวิศวกรรมเคมี ที่ปัจจุบันทำงานที่ บ.เอ็กโคแล็บ จก. 
        
        “คำว่า MAKE IT HAPPEN ตรงใจผมที่สุด”
        
        เขาอธิบายเพิ่มเติมถึงประโยคดังกล่าวว่า
        
        “เมื่อคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันก็ต้องลงมือทำให้เป็นจริง ทำให้เต็มที่ทั้งการเรียน กิจกรรม ฝึกงาน จัดแบ่งเวลาให้สมดุล มีวินัยและใช้ชีวิตบนความถูกต้อง การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันให้เป็นจริงและเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดชีวิต สำหรับตัวผมไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่ง แต่ผมมีเป้าหมายในอนาคต ฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและหมั่นฝึกฝน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” 
        
        นอกจากนี้บัณฑิตหนุ่มยังมีไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกด้วย
        
        “ไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจของผม คือ สองพี่น้องตระกูลไรท์ ผู้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้สำเร็จ ทั้งสองมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลา ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการค้นคว้าและทดลอง ผ่านความล้มเหลวมากมายหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่ละความพยายาม จนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จซึ่งกลายเป็นต้นแบบของเครื่องบินที่เราพัฒนาและใช้กันถึงทุกวันนี้” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557