วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

10 เหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ!? รู้ไว้ดีกว่านะ….

คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่า ภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคอนาคต เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่เราควรจะศึกษาให้เรียนรู้และเข้าใจนั่นเอง วันนี้เราเลยมีความสำคัญ 10 ข้อของการเรียนภาษาอังกฤษมาฝากกัน….

learn-eng

1 ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็นทางการของโลก ถึงแม้ว่าภาษาจีนจะมีคนพูดมากที่สุดก็ตาม
2 เพิ่มโอกาสของการได้งานดีๆ และมีรายได้มากขึ้น
3 ภาษาอังกฤษ ถูกใช้เป็นทางการในกว่า 53 ประเทศทั่วโลก
4 มีคนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
5 ในแวดวงสื่อแล้ว ยังคงใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอและติดต่อสื่อสารเป็นหลัก
6 ในอินเตอร์เน็ตก็เช่นกัน ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาหลักของโลกอินเตอร์เน็ต
7 ภาษาอังกฤษเรียนรู้ง่าย เพราะมีตัวอักษรเพียงแค่ 26 ตัว (หลายคนบอกว่าไม่จริง มันยากจะตาย -*-)
8 การเรียนรู้ภาษา จะช่วยให้เกิดความภูมิใจที่ได้เรียนและเข้าใจภาษาใหม่ๆ
9 ในหลายๆโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัยทั่วโลก เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แม้ประเทศนั้นจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ตาม
10 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ของประเทศนั้นผ่านภาษา โดยไม่ใช่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว

ทั้ง 10 ข้อนี้ก็เป็นเหตุผลที่ช่วยให้เราได้เข้าใจมากขึ้น ว่าทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญ และทำไมเราควรเรียนรู้เอาไว้ ยังไงซะการรู้หลายๆภาษาก็ย่อมได้เปรียบกว่ารู้ภาษาเดียวนั่นเองล่ะ….
ที่มา: visual

ไม่มีความคิดเห็น: