วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557

รูปภาพ : คณะเภสัชศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557** กำหนดรับสมัคร  **- วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม 2556- และ วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
 กำหนดรับสมัคร
- วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม 2556
- และ วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
น้องๆสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ตึก 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/rangsitpharmacy

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

การรับสมัครบุคคลเข าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ประจําปำการศึกษา ๒๕๕๗
----------------------------------------------
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๔ แห่ง คือ ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลราชบุรี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําโครงการผลิตแพทย เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗
เปิดรับสมัคร  2 ถึง 30 กันยายน 2556
ระเบียบการ http://files.unigang.com/pic/2/2938.pdf

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ EEBA ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์  
มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556
EEBA Admission 2014
 
Application Period4 Nov 2013 - 7 Feb 2014
Announcement of Applicant Eligible interview17 Feb 2014
Interview Process24 - 28 Feb 2014
Announcement of Interview Results6 March 2014
Report for studies11 March 2014
 
Applicant's qualification:
1.1GPAX : >2.5 or
1.2IGCSE Grade C at least 5 subjects or
1.3GED 5 subjects at least 410 points/subject
 
English
2.1 TOEFL (PBT) : >=520 or above
2.2 TOEFL (CBT) : >=190 or above
2.3 TOEFL (IBT) : >= 70 or above
2.4 IELts : >=5.5 or above
2.5 CU-TEP : >=520 or above
 
Math
3.1SAT : >=520 or above
3.2PAT : >=60 or above
3.3GPA Math : >=3.0 or above
3.4IGCSE Math : Grade C every subject or 
3.5GED Math : 70 percentile .

เกณฑ์การ รับสมัคร แบ่งเป็น 3 ส่วนนะคะ คือ 
1.ส่วนของวุฒิการศึกษาและเกรดเฉลี่ย
2.ส่วนของผลคะแนนภาษาอังกฤษ**
3.ส่งของผลคะแนนคณิตศาสตร์
*ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำคัญนะคะ และน้องๆต้องยื่นทั้งหมด สามส่วนค่ะ

รายละเอียดอื่นๆ ตติดตามได้ที่ http://www.eeba.eco.ku.ac.th/main/ หรือ โทร 02-579-1544 ต่อ 5602-3 หรือ 02-579-2800
 

รับตรง ศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปีการศึกษา 2557

ศิลปากร อินเตอร์ ( วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร )
ได้รับประกาศนียบัตรจากการประกวดโรงแรมและโรงเรียนสอนการโรงแรมดีเด่นทั่วโลกWorldwide Hospitality Awards 2010 ในฐานะโรงเรียนที่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญ"Best Professional Success"นับเป็นเพียงสถาบันเดียวของภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ ทางสถาบันฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ศิลปากรอินเตอร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี2 สาขาวิชา
BACHELOR of BUSINESS ADMINISTRATION in HOTEL MANAGEMENT โดยจะเรียนเกี่ยว ธุรกิจการโรงแรม ค่าเทอม ประมาณเทอมละ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 627,000 บาทถ้วน
2 BACHELOR of FINE ARTS in MULTIMEDIA DESIGN หรือ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ค่าเทอมประมาณ  152,000 บาทตลอดหลักสูตรประมาณ 1,219,500 บาท ครับ
เปิดรับสมัครรอบที่1   2 กันยายน ถึง  11 ตุลาคม 2556

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์ 2557

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จำทำโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ ( ภาษาอังกฤษ) โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มี GPA ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติและนักเรียนจากต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับมธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า
 
เปิดรับสมัคร 
รอบที่ 1    1 พย - 15 พย  2556
รอบที่ 2    3 กพ- 3 มีค  2557
รอบที่3    1 เมย   - 9 พค 2557
รอบที่4    9 มย - 4 กค 2557
 

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557     ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!

หลายคนอยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการอ่าน เลยเริ่มไปซื้อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษมาอ่าน แต่ก็เจอปัญหาว่าอ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจสักที และทำให้ท้อถอย หมดกำลังใจ จนล้มเลิกไปเลยก็มี
วันนี้เราเลยอยากจะแนะนำเทคนิคดีๆในการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ให้สามารถอ่านเข้าใจ อ่านรู้เรื่อง จนกระทั่งอ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกันได้เลยล่ะ

reading-english3
1 เริ่มจากหนังสือง่ายๆ
สำหรับคนที่หัดใหม่ แม้แต่หนังสือเรียนของเด็ก นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ก็อาจจะยากจนเกินไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเลยที่จะไปซื้อนิทานภาษาอังกฤษของเด็ก 3 ขวบมาอ่าน ลองนึกถึงตอนเราฝึกภาษาไทยใหม่ๆตอนเด็ก เราก็อ่านนิทานของเด็ก 3 ขวบมาแล้ว ซึ่งจะทำให้เข้าใจและจับรูปแบบประโยคง่ายขึ้น

reading-english5
2 อ่านมากกว่าคนอื่น
ยิ่งทำอะไรมาก เราก็จะยิ่งเชี่ยวชาญมาก และถ้าคนอื่นอ่านแค่รอบเดียวรู้เรื่อง เราก็อาจจะต้องอ่านตั้งแต่ 2 รอบ 3 รอบ หรือกระทั่ง 4 รอบให้เข้าใจทั้งหมด แต่ก็อย่าเพิ่งท้อถอย แนะนำว่าให้พกหนังสือติดตัวตลอดเวลา และหาโอกาสอ่านบ่อยๆ อ่านในทุกๆที่ เพราะคนเราเวลาว่างที่อยู่เฉยๆวันนึงมีเยอะพอสมควร

reading-english
3 ใช้เทคนิคอ่านแบบ Skimming
คือการอ่านรอบแรกแบบผ่านๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าพูดถึงอะไร และเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร จากนั้นรอบที่ 2 ก็เริ่มจับใจความสำคัญ จดโน้ต เน้นศัพท์ที่ไม่เข้าใจ หาคำศัพท์ที่มีความหมายหลัก จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น

reading-english4
4 อย่าใช้ดิคชันนารีบ่อยๆ
แม้การเปิดดิคชันนารี จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของแต่ละคำ แต่การอ่านไปเปิดไปเกือบทุกคำ มันจะทำให้เราไม่รู้จักการอ่านจับใจความโดยข้ามศัพท์ที่ไม่รู้เรื่องไป เชื่อรึปล่าวว่าฝรั่งหลายคนก็ไม่เข้าใจทุกคำศัพท์ แต่ก็อ่านข้ามโดยอาศัยคำอื่นๆมาช่วยแปลความหมาย และค่อยมาเปิดหาความหมายคำที่ไม่รู้จริงๆในตอนท้าย

reading-english2
5 สู้ให้สุด และห้ามท้อ
เรื่องนี้สำคัญที่สุด หลายคนอาจจะท้อเพียงเพราะเจอคนรอบข้างบอกว่า อ่านหนังสือภาษาอังกฤษทำไม อ่านไปก็ไม่เก่งขึ้น หรือเห็นบางคนมาหัดอ่านทีหลัง แล้วไปได้เร็วกว่า เลยเกิดอาการน้อยใจ ขอให้ตั้งเป้าหมายไปที่ตัวเราคนเดียว ดูว่าเราพัฒนาขึ้นจากเมื่ออาทิตย์ก่อน เดือนก่อนหรือไม่ ตั้งเป้าระยะยาวไว้เป็นปีๆ แล้วพยายามทำตามเป้าช้าๆโดยตั้งใจ

เทคนิคทั้ง 5 ข้อนี้อาจจะไม่ได้ผลรวดเร็วจนเปลี่ยนจากคนอ่านไม่ได้เป็นคนอ่านคล่องให้เวลาอันสั้น แต่เป็นแนวทางที่ช่วยเพื่อนๆทุกคนในการฝึกฝน และโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยล่ะ ยังไงถ้าท้อใจขอบอกไว้เลยว่า WeGoInter.com เป็นกำลังใจให้ทุกคนเต็มที่ !!
ภาพจากเน็ต

กำหนดการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

กำหนดการมาแล้ว ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรับตรง ทุกสาขา 11 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2556  แต่ระเบียบการยังไม่ออกนะ แต่สามารถดูจากระบียบการปีก่อนได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ยังน่าจะคล้ายๆของเดิม  สอบถามข้อมูลการรับสมัคร https://www.facebook.com/Admissions.TU
ตัวอย่าง ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์คัดเลือก รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

เห็นน้องๆ ถามกันมาเยอะขึ้นเรื่อง รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พี่เลยขอให้ข้อมูลให้น้องทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับ
๑) เกณฑ์นั้นยังเหมือนเดิมกับปีที่แล้วครับ
๒) ใช้คะแนนสอบ GAT, PAT รอบธันวาม 56 ( 1/2557)
๓) ยังคงรับแยกวิทย์ ศิลป์ เหมือนเดิม แต่จำนวนอาจารย์เปลี่ยนไปบ้าง
๔) จะเริ่มรับสมัครประมาณปลายปีนี้ ถึงต้นปีหน้าครับ (โปรดติดตามต่อไปก่อนนะครับ)
๕) ถ้าสมัครรับตรงของบัญชีแล้ว จะไม่สามารถสมัครรับตรง 4 อันดับของจุฬาฯ ได้
๖) สำหรับภาควิชาสถิติ ยังคงแยกรับระหว่าง สถิติ ประกันภัย และ IT เหมือนเดิมครับ
๗) โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากคณะและมหาวิทยาลัยครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/CBSChula