วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อปฏิบัติlสำหรับผู้เข้าสอบ GAT PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

พี่โดมแนะน้อง

          - กรณีของปากกาไฮไลท์ เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบ/สนามสอบ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีทั้งที่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบและไม่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะใช้ปากกาไฮไลท์ให้นำไปก่อน หากกรรมการคุมสอบในห้องสอบนั้นไม่ห้าม ผู้เข้าสอบก็สามารถใช้ปากกาไฮไลท์ได้
          - บัตรที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ GAT/PAT

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

           - บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ผู้มีสิทธิ์สอบจะ save เป็น PDF หรือ Print ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้เข้าสอบทุกคน เช่นกัน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558


เตรียมพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
          - พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่
          - ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557) คลิกที่นี่
          - เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: