วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปิดรับตรง หลักสูตรใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา น้องๆทั่วประเทศถ้าสนใจสาขาสามารถสมัครผ่านระบบรับตรงทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 

ไม่มีความคิดเห็น: