วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2558 แพทย์-ทันตะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตร 5 ปี ครับผม

โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีกำหนดการณ์ในการเปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 57 – 15 ธันวาคม 57ครับผม

23255836

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับ
 - หลักสุตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา 6 ปี จำนวน 18 คน
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา 5 ปี จำนวน 4 คนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้กันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: