วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มาแล้ว เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558

มาแล้ว เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558
โดยรวมยังคงเหมือนปีการศึกษาก่อนเลยครับ
วิชาเลขยังคงเป็นวิชาเดียวที่มีแบบเต็มคำตอบ
วิชาชีวะ ยังคงเป็น ข้อสอบ 100 ข้อ กับเวลา 90 นาที !?
ภาษาอังกฤษ 80 ข้อเหมือนเดิม


Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น: