วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทุนป.ตรี ​มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU-Best Choice

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดมอบทุน BU-Best Choice ให้นักเรียนชั้นม.ปลาย 
เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 พฤศจิกายน นี้
โดยทุนการศึกษา BU – Best Choice มีมูลค่าทุนการศึกษา 10,000 บาท
ระยะเวลาที่มอบ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2557

ข้อมูลทุน
1.โครงการนี้เพื่อต้องการให้ทุนกับนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่ต้องการ เลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยไม่ต้องรอผลสอบตรง หรือไม่สอบ Admissions โดยลงทะเบียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2.ทุนนี้ ใช้ได้สําหรับหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติและภาคบ่าย เท่านั้น
(ทุนนี้ใช้ไม่ได้กับ :- ภาคพิเศษ หลักสูตรสองภาษา และวิทยาลัยนานาชาติ และ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ)
3. ผู้สมัครต้องไม่ขอกู้กองทุน กรอ. หรือ กยศ.
4. ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ
สมัครเรียนและรับทุนได้ที่  http://admonline.bu.ac.th/BUBestChoice/BUBestChoice.html
รายละเอียดเพิ่มเติม          http://www.bu.ac.th/tha/

ไม่มีความคิดเห็น: