วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2557 - 23 ม.ค. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/education/quota-2558

ไม่มีความคิดเห็น: