วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กำหนดการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

กำหนดการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT โดยจะเปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่มีความคิดเห็น: