วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่มีความคิดเห็น: