วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า(ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในโครงการ : โควตาประเภทดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในโครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!
รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในโครงการ : โควตาประเภทดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!


ไม่มีความคิดเห็น: