วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558
 
            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 (สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้

            วิชาภาษาไทย
 
7 วิชาสามัญ 58 ภาษาไทย
 
            วิชาสังคมศึกษา

 
7 วิชาสามัญ 58 สังคม
 
            วิชาภาษาอังกฤษ

 
7 วิชาสามัญ 58 อังกฤษ
 
            วิชาคณิตศาสตร์

 
7 วิชาสามัญ 58 คณิตศาสตร์
 
            วิชาฟิสิกส์

 
7 วิชาสามัญ 58 ฟิสิกส์
 
            วิชาเคมี

 
7 วิชาสามัญ 58 เคมี
 
            วิชาชีววิทยา

 
7 วิชาสามัญ 58 ชีววิทยา

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 (สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558) คลิกที่นี่ 

 
           - ดาวน์โหลด ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555-2557 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: