วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือ ปวช. ทหารกองประจำการ(สังกัดกองทัพเรือ) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๕ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒  ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ – ๔ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navedu.navy.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น: