วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

 
รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศษสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครใน 3 สาขาวิชาได้แก่
 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558
 

ไม่มีความคิดเห็น: