วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เตือนสติ Admissions : รู้งี้

หลังจากรู้คะแนน O-NET GAT/PAT 
แล้วมีใครคิดหรือ พูดว่า " รู้งี" หรือป่าว
ใน Admissions นี้ อยากให้น้องตัดสินใจดีดี 
ด้วยความรอบครอบ พอวันประกาศผล 
จะได้ไม่ต้อง "รู้งี้"

กราบงาม ๆ ๆ     Meisan.exteen.com

ไม่มีความคิดเห็น: