วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กำหนดการ และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเครียริ่งเฮ้า (Clearinghouse) 58

สำหรับปีการศึกษานี้ได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพิ่มอีก 1สถาบันคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ้า โดยน้องๆ ที่สอบติดใน 18 สถาบันนี้จะมีสิทธ์เลือกได้แค่ 1 สถาบัน หลังจากนั้นก็จะถูกส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธ์แอดมิชชั่นกลาง นะครับ
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ Clearing House
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยนครพนม
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
10. มหาวิทยาลัยมหิดล 
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
17. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
18. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 
สำหรับ สถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ Clearinghouse ถ้าเป็น ม.รัฐบาล ในโครงการปกติก็ยังคงตัดสิทธ์แอดมิชชั่นกลาง เหมือนเดิมนะครับ เช่น ลาดกระบัง ขอนแก่น พระนครเหนือ วลัยลักษณ์
 

ไม่มีความคิดเห็น: