วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จบม.ปลายชิงทุนที่Ryerson U.,Canada


จบม.ปลายชิงทุนที่Ryerson
ใครจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และภาษาอังกฤษแข็งแรงมีลุ้นชิงทุนที่ Ryerson Universityของประเทศแคนาดา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวน 7 ทุน มูลค่า 5 พันเหรียญแคนาดาตลอด 4 ปีการศึกษา โดยผู้สมัครต้องได้ใบอนุญาติเข้าศึกษาในประเทศแคนาดาก่อนเปิดภาคเรียน เดทไลน์การสมัคร 1 มี.ค.2015
          ทุน2015 International Student Merit Scholarships at Ryerson University, Canada เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรี โปรแกรม 4 ปี มูลค่าปีละ$5,000 โดยจะพิจารณาจากเกรดเป็นหลัก หรือผลการศึกษาประมาณ 85% หรือเทียบเท่าโดยนักศึกษาต่างชาติต้องรักษาสถานะของการได้รับอนุญาติในการเรียนในประเทศแคนาดาไว้ได้ในปีแรก เพื่อจะรักษาสิทธิในการได้รับทุนตลอดโปรแกรม
         เงื่อนไขในการสมัคร
-สมัครเข้าศึกษาต่อที่ Ryerson ผ่านศูนย์กลางการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของมณฑลออนทาริโอ หรือ Ontario Universities’ Application Centre (OUAC) ภายใน 1 มี.ค.2015
-ก่อนหน้านี้ได้ลงทะเบียนเรียน(เต็มเวลา) ในปีสุดท้ายของระดับมัธยมปลาย(หรือเทียบเท่า) และเข้าประเทศแคนาดาด้วยใบอนุญาติเรียนอย่างถูกต้อง และมีผลการศึกษาที่ผ่านมาเทียบเท่าระดับของมณฑลออนริโอกำหนด
- มีใบอนุญาติเรียนในแคนาดาช่วงจะลงทะเบียนเรียนโปรแกรมดังกล่าว
          ผู้สนใจส่งใบสมัคร ภายใน 1 มีนาคม 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.ryerson.ca/content/dam/currentstudents/awards/pdfs/schol_ent_international.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: