วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 58

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกประเภท โควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ) และให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2557
 

ไม่มีความคิดเห็น: