วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 58

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558
 
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.admission.kmutnb.ac.th/proceeding.html

ไม่มีความคิดเห็น: