วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เตรียม ประสาน 8 มหาวิทยาลัย จัดสอบรับตรง ภาษาเกาหลี

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาเกาหลีทั่วประเทศ จำนวน 70 โรง มีนักเรียนจำนวน 18.745 คน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สพฐ.ได้รับข้อร้องเรียนว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนภาษาเกาหลีต่อในระดับอุดมศึกษา แต่มีปัญหาว่าในการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (สทศ.) นั้นยังไม่มีการสอบเฉพาะด้านภาษาเกาหลี ไม่เหมือนภาษาต่างประเทศออื่น ๆ ที่มีการทดสอบ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก็เปิดสอบรับตรงสาขาภาษาเกาหลีน้อย ทำให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองต่อ
เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า สพฐ.พิจารณาแล้วว่าแนวโน้มนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีจะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ สพฐ.จึงได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่เปิดสอนคณะมนุษยศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์ และเปิดสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาจัดสอบรับตรง เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้เรียนที่มีความรู้และมีทักษะภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสเข้าเรียนต่อด้วย

Credit  มติชน
 

ไม่มีความคิดเห็น: