วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 58

รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะมุนยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รอบที่ 1
การรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 – วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 รับสมัครเฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
- วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
- วันสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
- วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
- วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
- วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
- วันยืนยันสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 – วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

ไม่มีความคิดเห็น: