รับสมัครนักเรียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรี

เพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  -  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558


กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ


เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก

 
กำหนดการการรับสมัคร

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

ลิงค์ระบบรับสมัคร