วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ BEC ม.ธรรมศาสตร์ 58

 รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัคร 12 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558
The Business English Communication (BEC) International Program is a Bachelor of Arts degree program which integrates English language communication skills used in business context with background knowledge essential in business communication. All courses are taught in English by highly qualified faculty members and guest lecturers.

Program of Study

The BEC International Program is a 4 year full-time program designed to deepen students’ knowledge of business English communication, key business concepts, as well as corporate and business culture. It is also designed to enhance the students’ capacity to keep up with changes in globalization and to apply their professional knowledge in the fields of business, psychology, public relations, applied linguistics, and culture to their future career or further studies.

ไม่มีความคิดเห็น: