วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
           - รับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 26 มกราคม 2558
           - สอบข้อเขียน : วันที่ 31 มกราคม 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
           - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2558
           - รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาและำระเงิน : วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับ
           - จำนวน 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า 
           -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.5 ขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก
           -  องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : การสอบข้อเขียน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐาน กับ วิชาความรู้ทั่วไปทางด้านการบิน
           - เกณฑ์คะแนน GAT และ PAT1 ขั้นต่ำ : ต้องได้คะแนน GAT และ PAT1 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งประเทศ

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่
           - Website : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่  

ไม่มีความคิดเห็น: