วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558
 

          สทศ. เปิดให้ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 แล้ว ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 ได้จนถึงวันสอบ

พี่โดมแนะน้อง
           - บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ  7 วิชาสามัญ ผู้มีสิทธิ์สอบจะ save เป็น PDF หรือ Print ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ  7 วิชาสามัญ ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ  เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้เข้าสอบทุกคนเช่นกัน
           พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 
           - น้องๆที่ยังพบปัญหาเรื่อง ข้อมูลในบัตรแสดงที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยตรง ได้ที่ testingservice@niets.or.th

ไม่มีความคิดเห็น: