วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 58 เปิดรับถึง 11 ธ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับเข้าศึกษาใน 13 คณะ จำนวน 353 คน
เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. – 11 ธ.ค. 57

ไม่มีความคิดเห็น: