วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ จุฬาฯ 58

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 2 สาขา
 
- แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
- แขนงวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
 
Early Application
 
 Only for applicants with CU-AAT or SAT I > or equal 1300
  Link will be avaliable on December 8 - 26, 2014
 
General Application
 
applicants with CU-AAT or SAT I > or equal 1100
 avaliable on January 5 - 30, 2015
 
 
หน้าหลัก   http://bba.acc.chula.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: